Studie-tweedaagse over vleermuizenmigratie / Symposium on bat migrations
November 8-9th, Ostend/Bruges, Belgium. Oostende/Brugge, 8 & 9 november 2019

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) en de Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt Studie nodigen u graag uit:
Studietweedaagse over vleermuizenmigratie
Vrijdag 8/11, VLIZ, Oostende (voertaal Engels):
Vleermuizenmigratie langs de Noordzeekust: onderbelicht fenomeen met gevolgen voor ruimtelijke planning en landschapsbeheer
Zaterdag 9/11, kasteel Tillegem, Brugge (Engels, Nederlands en Frans):
Jubileumstudiedag vleermuizenmigratie: 40 jaar vleermuizenonderzoek door vrijwilligers


L’ Institut de la Marine Flamande, l’ Institut royal des Sciences naturelles de Belgique et le Groupe Chauves-Souris de Natuurpunt vous invitent:
Deux journées d'étude se rapportant à la migration des chauves-souris
Vendredi 8 novembre, VLIZ Ostende (langue: anglais):
La migration des chauves-souris le long des côtes de la Mer du Nord: phénomène méconnu avec des retombées sur la gestion du paysage et l'aménagement du territoire.
Samedi 9 novembre, chateau Tillegem, Bruges (langues: anglais, néerlandais et français):
Colloque jubilé "La migration des chauves-souris": 40 ans d'études des chauves-souris par les volontaires.


The Flanders Marine Institute, the Royal Belgian Institute of Natural Sciences and the Bat Working Group of Natuurpunt Studie kindly invite you:
Symposium on bat migrations
Friday Nov. 8th, VLIZ, Ostend (all talks in English):
Bat migrations along the North Sea coast: a poorly understood phenomenon and its implications for spatial planning and landscape management.
Saturday Nov. 9th, Tillegem Castle, Bruges (English, Dutch and French):
Jubilee symposium bat migration: 40 years of bat research by volunteers.

Deze studietweedaagse is mogelijk dankzij de IHD-werking van het Regionaal Landschap Houtland en kadert in het EU-micro-Interreg-project Chiro’Act
Ce colloque fait part du projêt UE-micro-Interreg Chiro’Act
This symposium is part of the EU micro-Interreg project Chiro’Act
Naam en voornaam / Name and first name *
Your answer
Adres / Address
Your answer
GSM / Mobile phone
Your answer
E-mail *
Your answer
Vereniging of functie / Association or function *
Your answer
Ik neem deel aan de studiedag op vrijdag (VLIZ, Oostende, 10u -17u). Ik schrijf het juiste bedrag binnen de drie werkdagen over op rekeningnummer IBAN BE12 2300 5247 4592 / BIC GEBA BEBB van Natuurpunt Studie, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen, met vermelding van de naam/namen en ‘Studiedag vleermuizen 2019’. / I will attend the symposium on Friday (VLIZ, Ostend, 10:00 - 17:00). I will transfer the right amount to this account within three working days (please mention your name and ‘Symposium Bats’): IBAN BE12 2300 5247 4592 / BIC GEBA BEBB Natuurpunt Studie, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen, Belgium *
Ik blijf voor de receptie om 16u20 / I'm staying for the reception at 16:20 *
Ik neem ook deel aan het programma op vrijdagavond (18-22u in Oostende, korte lezingen, workshops en excursie), avondmaal inbegrepen / I will attend on Friday evening (18:00-22:00 in Ostend, short lectures, workshops and excursion), evening meal included *
Ik logeer op vrijdagavond in Oostende / On Friday evening I stay overnight in Ostend *
Ik neem deel aan het programma op zaterdag (10–17u, kasteel Tillegem, Brugge) / I will attend the symposium on Saturday (Tillegem Castle, Bruges) *
Ik kom met de auto en ben eventueel bereid andere deelnemers een lift te geven / I travel by car and I’m willing to give someone a lift
Ik kom met de trein en weet dat er op 7-8-9-10 november beperkt treinverkeer is via Brussel / I travel by train and I’m aware of the limited connections that week in the Brussels railway stations
Mijn contactgegevens (zie boven) mogen gedeeld worden met de andere deelnemers / My personal data (as above) may be shared with the other participants *
Praktische informatie / Practical information
We rekenen op uw goodwill om zich niet als vrijwilliger in te schrijven als u de studiedag beroepsmatig bijwoont.
Het aantal plaatsen op vrijdag (VLIZ) is beperkt. Wanneer de studiedag volzet is, komt uw naam op de wachtlijst.
Keuze voor deelname aan de workshops gebeurt op de dag zelf, de groepen worden gelijk verdeeld. Als u een sterke voorkeur hebt voor een welbepaalde workshop, gelieve u dan in de ochtend tijdig te registreren.
NB: U krijgt geen automatische bevestiging van ontvangst. Na inschrijving ontvangt u binnen enkele dagen via e-mail alle bijkomende praktische informatie over de studiedag, inclusief het programma op vrijdagavond.

We count on your fairness as a professional not to subscribe as a volunteer. Please note: the number of participants on Friday (VLIZ) is limited. In case the symposium is fully booked, your name will be put on the waiting list.
As soon as you have registered, you will receive all additional information, including the detailed program on Friday evening. Contact: bob.vandendriessche@west-vlaanderen.be

Program
Friday November 8th, VLIZ, Ostend (www.vliz.be).
9h30: Doors open, registration, coffee/tea.
10h00: Welcome (VLIZ)
10h10: Migrating bat species in Europe, their status, major threats and current research methods. Rollin Verlinde (Inverde/Vildaphoto)
10h35: 5 years of bat ringing along the Baltic coast in Latvia, Gunars Petersons (Latvian University of Life Sciences and Technologies)
11h00: Break
11h15: The UK National Nathusius’ Pipistrelle Project, Rebecca Downey (University College London)
11h40: The importance of reliable population estimates: case Nathusius’ Pippistrelle and other migrating species relevant for the Dutch part of the North Sea. Ir. Herman Limpens (bureau Zoogdiervereniging Nederland)
12h05: Are wetlands important feeding areas for migrating pippistrelles along the Belgian coast? The preliminary results of 5 years of research. Marie Robberecht / Elisabeth Debusschere (VLIZ).
12h20: Poster presentations
12h30 Lunch
13h25: Introduction to the afternoon program
13h30: Bat research by the RBINS on the North Sea: wind farms, their impact and plans for the future. Robin Brabant (KBIN)
13h45: Impact of artificial light at night (ALAN) on bat mobility: the current state of knowledge. Kamiel Spoelstra (NIOO, Netherlands Institute of Ecology).
14h00: Workshops: ALAN and bats (Kamiel Spoelstra, NIOO), EIA of wind farms in Flanders (Joris Everaert, INBO), automated monitoring and species identification software (Ralf Gyselings, INBO).
15h00: Break
15h20: Bat migrations along the coast and across the North Sea: the preliminary results of four years of hightech research. Sander Lagerveld (Wageningen Marine Research).
15h50: EU species directives, national legislations, implications for wind farming and the role of Eurobats. Suren Gazaryan (UNEP/Eurobats)
16u20: Reception
17u00: Departure to Ostend
Evening program: this will be sent to all the registered participants. For booking accommodation we kindly refer to the Ostend Youth hostel ‘De Ploate’ www.jeugdherbergen.be/en/ostend/contact

Saturday November 9th, Streekhuis Tillegem Castle, Bruges. Main languages: English and Dutch, limited simultaneous translation in French.
9u45: Doors open. Coffee/tea
10u: Registration
10u30: Short intro, looking back on Friday’s results, Interreg Chiro’Act (Bob Vandendriessche, Regionaal Landschap Houtland).
10u50 – 11u10: 5 years of bat ringing along the Baltic coast in Latvia and the establishment of a new bat NGO in Latvia, Ilze Brila and Gunars Petersons (Bat Research Society of Latvia).
11u10 – 11u20: Break
11u20 – 11u40: The UK National Nathusius’ Pipistrelle Project, Rebecca Downey (University College London)
11u45 – 12u10: Bat migrations along the coast and across the North Sea: the preliminary results of four years of hightech research. Sander Lagerveld (Wageningen Marine Research).
12u10: Poster presentation
12u15: Lunch
13u: Optional: short visit to a nearby recently build bat hibernaculum
13u25: Introduction to the afternoon program.
13u30: Surprise event by our special and honored Jubilee guest: Nils Bouillard and the Big Bat Year. Be there!
14u – 14u20: Impact of artificial light at night (ALAN) on bat mobility: the current state of knowledge. Kamiel Spoelstra (NIOO, Netherlands Institute of Ecology).
14u25 – 14u50: Workshops (ALAN and bats, capturing bats: do’s and don’ts, automated monitoring and species identification software, defining research priorities).
14u50 - 15u15: Break
15u15 – 15u35: Remarkable mobility of Leislers’ bats in Eastern Belgium. René Janssen (Bionet)
15u35 – 16u: 40 years of bat research by volunteers, Alex Lefevre (Vleermuizenwerkgroep)
16u10: Reception and Jubilee cake.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Natuurpunt. Report Abuse - Terms of Service