Studie-tweedaagse over vleermuizenmigratie / Symposium on bat migrations
The program on Friday is fully booked. The full report will be available online in December (www.natuurpunt.be/afdelingen/vleermuizenwerkgroep). There are some places left for the program on Saturday. For last-minute subscription untill Nov. 4th, please contact Bob Vandendriessche at bob.vandendriessche@west-vlaanderen.be or +32/477.75.74.91

Het programma op vrijdag is volzet. Het volledige verslag komt online in de loop van december. Voor het programma op zaterdag zijn er nog enkele vrije plaatsen. Hiervoor inschrijven kan nog tot en met maandag 4 november (tenzij volzet) via bob.vandendriessche@west-vlaanderen.be of op +32/477.75.74.91

November 8-9th, Ostend/Bruges, Belgium. Oostende/Brugge, 8 & 9 november 2019

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) en de Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt Studie nodigen u uit:
Studietweedaagse over vleermuizenmigratie
Vrijdag 8/11, VLIZ, Oostende (voertaal Engels):
Vleermuizenmigratie langs de Noordzeekust: onderbelicht fenomeen met gevolgen voor ruimtelijke planning en landschapsbeheer
Zaterdag 9/11, kasteel Tillegem, Brugge (Engels, Nederlands en Frans):
Jubileumstudiedag vleermuizenmigratie: 40 jaar vleermuizenonderzoek door vrijwilligers


L’ Institut de la Marine Flamande, l’ Institut royal des Sciences naturelles de Belgique et le Groupe Chauves-Souris de Natuurpunt vous invitent:
Deux journées d'étude se rapportant à la migration des chauves-souris
Vendredi 8 novembre, VLIZ Ostende (langue: anglais):
La migration des chauves-souris le long des côtes de la Mer du Nord: phénomène méconnu avec des retombées sur la gestion du paysage et l'aménagement du territoire.
Samedi 9 novembre, chateau Tillegem, Bruges (langues: anglais, néerlandais et français):
Colloque jubilé "La migration des chauves-souris": 40 ans d'études des chauves-souris par les volontaires.


The Flanders Marine Institute, the Royal Belgian Institute of Natural Sciences and the Bat Working Group of Natuurpunt Studie kindly invite you:
Symposium on bat migrations
Friday Nov. 8th, VLIZ, Ostend (all talks in English):
Bat migrations along the North Sea coast: a poorly understood phenomenon and its implications for spatial planning and landscape management.
Saturday Nov. 9th, Tillegem Castle, Bruges (English, Dutch and French):
Jubilee symposium bat migrations: 40 years of bat research by volunteers.

Deze studietweedaagse is mogelijk dankzij de IHD-werking van het Regionaal Landschap Houtland en kadert in het EU-micro-Interreg-project Chiro’Act
Ce colloque fait part du projêt UE-micro-Interreg Chiro’Act
This symposium is part of the EU micro-Interreg project Chiro’Act
Next
This form was created inside of Natuurpunt. Report Abuse