MIQUELRIUS Διαγωνισμός

Διάρκεια από 1/6/2017 Εως 31/10/2017
Η εταιρεία «Α. ΜΑΤΑΛΩΝ – Ε. ΤΖΑΦΟΥ Α.Ε», διοργανώνει προωθητική ενέργεια (εφεξής «Διαγωνισμός») μέσω της εφαρμογής (app) «MALLFOX» και της επίσημης ιστοσελίδας της www.matalon.gr με τίτλο «Αγόρασε ένα προϊόν Miquelrius. Διεκδίκησε ένα ταξίδι στη Βαρκελώνη και άλλα υπέροχα δώρα».

Email address
Συμπληρώστε το barcode του προϊόντος Miquelrius, που αγοράσατε.
Your answer
Συμπληρώστε το ΑΦΜ και την επωνυμία του καταστήματος από όπου έγινε η αγορά. (Αναγράφεται πάνω στην απόδειξη αγοράς)
Your answer
Συμπληρώστε τον αριθμό της απόδειξης και την ημερομηνία αγοράς
Your answer
Σε ποια χώρα ανήκει η Βαρκελώνη;
Your answer
Ονομα
Your answer
Επώνυμο
Your answer
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Your answer
Οροι Χρήσης
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


A. Αντικείμενο του Διαγωνισμού:
Η εταιρεία «Α. ΜΑΤΑΛΩΝ – Ε. ΤΖΑΦΟΥ Α.Ε», με έδρα Πραξιτέλους 14, 10561 Αθήνα (εφεξής αναφερόμενη και ως η «Διοργανώτρια») διοργανώνει προωθητική ενέργεια (εφεξής «Διαγωνισμός») μέσω της εφαρμογής (app) «MALLFOX» και της επίσημης ιστοσελίδας της www.matalon.gr με τίτλο «Αγόρασε ένα προϊόν Miquelrius. Διεκδίκησε ένα ταξίδι στην Βαρκελώνη και άλλα υπέροχα δώρα».

Β. Δικαίωμα Συμμετοχής (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων»):
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσα φυσικά πρόσωπα είναι άνω των 18 ετών και διαμένουν στην Ελλάδα.
2. Αποκλείονται οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας, οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας, καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.
3. Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε Συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό είναι η αγορά ενός προϊόντος Miquelrius και η απάντηση των 3 ερωτήσεων του Διαγωνισμού.
4. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση των παρόντων όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.
5. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται ο Συμμετέχων να έχει υπάρξει πελάτης της Διοργανώτριας κατά το παρελθόν.

Γ. Διάρκεια του διαγωνισμού:
Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές από την ημερομηνία Έναρξης του Διαγωνισμού, Πέμπτη 01/06/2017 και ώρα 09.00π.μ., έως και την ημερομηνία Λήξης αυτού, την Τρίτη 31/10/2017 και ώρα 12.00μ.μ. (τοπική ώρα Ελλάδος). Μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μη πραγματοποιηθείσα.

Δ. Τρόπος Συμμετοχής:
1. Όποιο φυσικό πρόσωπο σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Διαγωνισμού (παρ. Δικαίωμα Συμμετοχής) επιθυμεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό θα πρέπει:
α. να προβεί στην αγορά ενός προϊόντος Miquelrius από τα σημεία πώλησης σχολικών ειδών στην Ελλάδα
β.i. να κατεβάσει την εφαρμογή Mallfox στο smartphone κινητό ή το tablet, να ανοίξει την εφαρμογή, να “σκανάρει” το ειδικό εικονίδιο Mallfox (QR), να συμπληρώσει τη φόρμα του Διαγωνισμού, δηλώνοντας τα προσωπικά του στοιχεία (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) και να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:
Ενέργεια 1: Συμπλήρωση barcode του αγορασθέντος προϊόντος.
Ενέργεια 2: Συμπλήρωση ΑΦΜ και επωνυμίας του καταστήματος από όπου έγινε η αγορά. (Αναγράφεται πάνω στην απόδειξη αγοράς)
Ενέργεια 3: Συμπλήρωση αριθμού της απόδειξης και ημερομηνίας αγοράς.
Ενέργεια 4: Απάντηση στο ερώτημα «Σε ποια χώρα ανήκει η Βαρκελώνη;».
β.ii. εναλλακτικώς, να επισκεφθεί την επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας, www.matalon.gr και να συμπληρώσει την αντίστοιχη φόρμα του Διαγωνισμού.
2. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να λάβει μέρος στο Διαγωνισμό πέραν της μίας φοράς, εφόσον έχει αγοράσει περισσότερα από ένα διαφορετικά προϊόντα Miquelrius με διαφορετικούς barcode του προϊόντος και διαφορετικές αποδείξεις αγοράς. Περισσότερες συμμετοχές με τα ίδια στοιχεία: barcode, αριθμός απόδειξης, ημερομηνία αγοράς, επωνυμία και ΑΦΜ καταστήματος θα μετρήσουν ως μια συμμετοχή στο Διαγωνισμό.

Ε. Βραβεία
1. Τα δώρα που κληρώνονται στον Διαγωνισμό (εφεξής τα «Βραβεία» και έκαστο εξ’ αυτών το «Βραβείο») ορίζονται στους παρόντες όρους. Πρόκειται για τρεις (3) νικητές που θα κερδίσουν:
1ο Βραβείο: Ταξίδι στην Βαρκελώνη για δύο (2) άτομα, με δύο (2) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο και δύο (2) αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής. Το ταξίδι μπορεί να πραγματοποιηθεί από τις 20/11/2017 έως 31/03/2018.
2ο και 3ο Βραβείο: Από μια τσάντα πλάτης Miquelrius MR Britto Night Landscape και ένα Τετράδιο Σπιράλ Α4 MR Candy για τον κάθε νικητή.
2. Τα δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα (εν όλω ή εν μέρει).
3. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για τα βραβεία έχουν όλες οι έγκυρες (δηλαδή οι σύμφωνες με το νόμο και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού) συμμετοχές.
4. Ο νικητής του 1ου Βραβείου θα λάβει το δώρο του κατόπιν συνεννόησης με την Διοργανώτρια, για να οριστεί η χρονική περίοδος του ταξιδιού σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των εισιτηρίων.
5. Οι νικητές του 2ου και του 3ου Βραβείου θα παραλάβουν τα δώρα τους από τα βιβλιοχαρτοπωλεία από όπου έγινε η αγορά των προϊόντων συμμετοχής.

ΣΤ. Κλήρωση – Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού:
1. Κάθε συμμετοχή στο Διαγωνισμό καταχωρείται αμέσως σε λίστα αποκτώντας αυτοδίκαιο και άνευ ετέρου αύξοντα αριθμό, με τον οποίο θα συμμετέχει στην κλήρωση.
2. Την Τρίτη 07/11/2017 και ώρα 02.00μ.μ. θα διεξαχθεί κλήρωση για την απονομή των Βραβείων.
3. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν 3 τακτικοί και 3 αναπληρωματικοί νικητές. Σε περίπτωση που κάποιος νικητής δεν αποκριθεί στο email ή στη τηλεφωνική επικοινωνία που θα γίνει εκ μέρους της Διοργανώτριας εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών (από την ημέρα της κλήρωσης), θα ορίζεται ως νικητής ο επόμενος επιλαχών από τη λίστα. Η κλήρωση θα γίνει στα γραφεία της Διοργανώτριας.
4. Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας, www.matalon.gr, την Τρίτη 07/11/2017.
5. Οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω email ή/ και τηλεφωνικής επικοινωνίας, σύμφωνα με τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν ορίσει στη φόρμα του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί επικοινωνία εντός των τριών (3) ημερολογιακών ημερών, η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να περάσει στον επόμενο επιλαχόντα.
6. Σε περίπτωση που ο νικητής καθυστερήσει σύμφωνα με τα ανωτέρω ή δεν επιθυμεί την αποδοχή του Βραβείου του, αυτομάτως θεωρείται παραιτηθείς από το δικαίωμα του. Το δικαίωμα του Βραβείου περνά στον επόμενο επιλαχόντα ή επιστρέφεται στη Διοργανώτρια.
7. Μετά την παραλαβή του Βραβείου ή την άρνηση παραλαβής του για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση βαρύνει τη Διοργανώτρια.

Ζ. Λοιποί Όροι
1. Οι όροι του παρόντος Διαγωνισμού βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας, www.matalon.gr και θα παραμείνουν αναρτημένοι έως και 15/11/2017.
2. Οι Συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό παρέχουν στη Διοργανώτρια τη συγκατάθεση και την άδεια τους σύμφωνα με τον Ν.2472/1997 και τον Ν.3471/2006 για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία γνωστοποιούν οι ίδιοι για το σκοπό και το πλαίσιο του Διαγωνισμού. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες δίνουν ρητώς τη συγκατάθεση τους προς τη Διοργανώτρια όπως επεξεργαστεί τα ανωτέρω στοιχεία που αυτή συγκεντρώνει στο πλαίσιο της παρούσας ενέργειας.
3. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Συμμετέχων δεν επιθυμεί να συνεχιστεί η επικοινωνία με τη Διοργανώτρια στο πλαίσιο του Διαγωνισμού ή/και να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία του για τους ανωτέρω σκοπούς ή/ και να διαγραφούν τα στοιχεία του και να μην του αποστέλλεται οποιαδήποτε προωθητική επικοινωνία από τη Διοργανώτρια, παρόλο που είχε προηγουμένως παράσχει τη συγκατάθεση του σχετικά, έχει τη δυνατότητα να γνωστοποιήσει την άρνηση του σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επικοινωνώντας μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου marketing@amatalon.gr ή/και στο 210-6818858.
4. Η Διοργανώτρια δικαιούται να ανακαλέσει ή να ακυρώσει το Διαγωνισμό ή να μεταβάλλει οποιονδήποτε όρο του Διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της στην επίσημη ιστοσελίδα της, www.matalon.gr, χωρίς να υποχρεούται να κάνει αναφορά σε συγκεκριμένο λόγο. Σε περίπτωση ανάκλησης, ακύρωσης, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λ.π. του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.
5. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία υποχρέωση σχετικά με την εξασφάλιση και υποβοήθηση της πρόσβασης στο διαδίκτυο ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο ή την πιθανή μη καταχώρηση της συμμετοχής λόγω τεχνικών προβλημάτων που δεν σχετίζονται με την επίσημη ιστοσελίδα της www.matalon.gr ή τη σελίδα του Διαγωνισμού Miquelrius στην εφαρμογή Mallfox.
6. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων και προαναφερθέντων Βραβείων. H Διοργανώτρια δε φέρει ευθύνη αν για λόγους αναγόμενους σε περιστατικά ανωτέρας βίας (ενδεικτικά: φυσικές καταστροφές, απεργία κ.α.) δεν είναι σε θέση να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους όρους του παρόντος Διαγωνισμού.
7. Μετά την εκπνοή του παρόντος Διαγωνισμού και τη διανομή των Βραβείων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται.
8. Αρμόδια για κάθε τυχόν ζήτημα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Διάβασα και Συμφωνώ με τους όρους του Διαγωνισμού.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Please complete the captcha before submitting the form.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of MALLFOX GREECE P.C.. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms