ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА СПЕЦКУРСІВ, ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ Й МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ - 2019
Чи є необхідність викладання запропонованих тем на курсах підвищення кваліфікації *
Так
Ні
Тема не стосується мого напряму діяльності
Інтегративний підхід до формування в учнів художньої картини світу
Сучасний урок: проблеми, шляхи вдосконалення
Формування наукової картини світу школярів: історія, теорія, практика
Основи дидактики в сучасній школі
Стратегічні напрями розвитку освітньої галузі України у ХХІ столітті України
Філософські основи сучасної парадигми освіти
Формування творчої особистості учня
Спецкурс. Післядипломна освіта та Болонський процес
Спецкурс. Інвестиції в освіту в контексті розвитку людини і суспільства
Формування педагогічної культури батьків
Сучасні форми зв’язку сім’ї та школи
Участь батьків у розвитку дітей у контексті Нової української школи
Стратегії післядипломної освіти як основи розвитку людини і суспільства
Елементи акмепедагогіки в розвитку педагогічної майстерності викладачів різних дисциплін
Інноваційні освітні технології: переваги та проблеми
Інтегроване навчання як один із напрямів сучасної освіти
Сучасні підходи до вивчення російської та української мов
Складні випадки орфографії та пунктуації
Методика формування культури спілкування
Автономія закладу освіти: особливості реалізації
Організаційно-розпорядча документація закладу освіти
Особливості управлінської діяльності в умовах функціонування опорного закладу освіти
Медіаграмотність в освіті
Спецкурс. Внутрішня система забезпечення якості освіти: від розробки до запровадження
Законодавство про освіту. Нормативно-правові аспекти управління системою освіти
Маркетинг в освіті
Спецкурс. Управління науково-дослідною роботою вчителя
Гендерний підхід в освіті
Трудова підготовка в закладі загальної середньої освіти
Сучасні педагогічні технології
Контрольно-аналітична функція управління закладом освіти
Управління закладом освіти. Програмно-цільове управління
Інноваційна діяльність в навчальному закладі STEM-освіта
SWOT-аналіз закладу освіти
Самоосвітня діяльність учителя. Самопрезентація
Самоосвітня діяльність бібліотекаря. Самопрезентація
Спецкурс. Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU: управлінський аспект
Теоретичні та методичні засади управління якістю в закладах загальної середньої освіти
Управління закладом освіти в умовах полікультурного освітнього середовища
Педагогічний моніторинг у системі управління закладами загальної середньої освіти
Система зовнішнього незалежного оцінювання в Україні: історія та перспективи
Спецкурс. Полікультурні основи сучасної освіти. Національні меншини в етнокультурному просторі Херсонщини: історія та сьогодення
Спецкурс. Підготовка педагогічних кадрів до використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності
Керівництво та лідерство в освіті
Формування інформаційного простору закладу освіти
Концептуальні засади управлінської діяльності. Громадсько-державне управління сучасним закладом освіти
Організаційні та психолого-педагогічні умови підвищення ефективності діяльності освітніх організацій
Теоретичні основи управління Управлінське спілкування в діяльності керівника
Основи самоменеджменту. Інноваційний менеджмент як умова ефективної роботи закладу освіти
Організація як функція управління. Мотиваційні моделі управління людськими ресурсами
Створення системи методичного супроводу розвитку закладу загальної середньої освіти
Організація професійної орієнтації та допрофесійної підготовки вихованців гуртків позашкільних закладів освіти
Управління безперервною освітою педагога:форми, методи, прийоми
Спецкурс. Гуманістичний підхід в управлінні закладом загальної середньої освіти
Механізми ефективного спілкування як засіб розвитку та саморозвитку особистості
Створення ситуації успіху у класі як компонент розвитку та саморозвитку вчителів та учнів
Метод проектів у освітньому просторі
Естетотерапія в роботі сучасного вчителя
Психолого-педагогічне та соціальне проектування особистості
Розвиток мотивації навчальної діяльності
Система роботи педагога з дітьми групи ризику
Особливості роботи педагога з агресивними дітьми
Особливості педагогічної взаємодії учня і бібліотекаря в контексті реалізації концепції Нової української школи
Розвиток емоційної компетентності
Моральність як основний компонент розвитку особистості. Ситуації морального вибору
Використання здоров’язбережувальних технологій у освітньому процесі в закладах загальної середньої освіти
Контроль у фізичному вихованні учнів загальноосвітньої школи
Фізична підготовка учнів на уроках фізичної культури у загальноосвітній школі
Структура і побудова багаторічної підготовки спортсмена
Ваші пропозиції *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти" Херсонської обласної ради. Report Abuse - Terms of Service