Aplikacja na seminarium: Przestrzenie konfliktu.Przestrzenie dialogu / Anmeldung zum Seminar: Konflikträume. Räume des Dialogs.
Gdzie / Wo: Krzyżowa (niedaleko Wrocławia) / Kreisau (in der Nähe von Breslau)
Kiedy/ Wann: 1-5.12.2019

Proszę wypenić do 15.10.2019 / Bitte bis zum 15. Oktober 2019 ausfüllen.

Dodatkowe pytania proszę kierować do / Zusätzliche Fragen sollten an folgende Adresse gerichtet werden:
Tomasz Skonieczny, tomasz.skonieczny@krzyzowa.org.pl
Imię i nazwisko / Name und Vorname *
Your answer
Wiek / Alter *
Your answer
Miasto i państwo rezydencji/ Ort und Land des Wohnsitzes *
Your answer
E-mail *
Your answer
Numer telefonu do kontaktu / Kontakt-Telefonnummer *
Your answer
Języki obce / Fremdsprachen (B2/C1) *
Required
Instytucja/organizacja, którą reprezentujesz / Die Institution/Organisation, die Sie vertreten *
Your answer
Który z tematów, poruszanych w ramach seminarium, interesuje Cię najbardziej? / Welches der im Seminar besprochenen Themen ist für Sie am interessantesten? *
Your answer
Opisz proszę krótko swoje doświadczenie jako edukatora/ki w edukacji formalnej lub poza-formalnej / Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Erfahrungen als Pädagoge in der formalen oder nicht-formalen Bildung. *
Your answer
Jak zamierzasz użyć wiedzę i kompetencje zdobyte podczas seminarium w swojej przyszłej pracy z młodzieżą? / Wie wollen Sie die im Seminar erworbenen Kenntnisse und Kompetenzen in Ihrer zukünftigen Jugendarbeit einsetzen? *
Your answer
Późne przybycie i wczesne wyjazdy zakłócają przebieg warsztatów i negatywnie wpływają na atmosferę w grupie, dlatego zależy nam, abyście wzięli udział w całym seminarium. Czy planujesz wziąć udział w całym seminarium?/ Verspätete Ankunft und vorzeitige Abreise stören den Ablauf des Workshops und beeinträchtigen die Atmosphäre in der Gruppe, weshalb wir Sie bitten, am gesamten Seminar teilzunehmen. Haben Sie vor, am gesamten Seminar teilzunehmen? *
Dieta / Diät
Your answer
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu rejestracji i udziału w ww. szkoleniu. Administratorem danych jest Kreisau-Initiative e.V. z siedzibą w Berlinie (c/o Allianz, An den Treptowers 3, 12435 Berlin).Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu rejestracji, organizacji i przeprowadzenia seminarium w dniach 01-05.12.2019 roku w Krzyżowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe będą przetwarzane również w celu przekazania materiałów szkoleniowych oraz sporządzenia zaświadczeń dla uczestników/czek szkolenia. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do przeprowadzenia szkolenia oraz przekazania materiałów poszkoleniowych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zarejestrowania się na szkolenie. *
Ich erteile die Einwilligung, dass meine personenbezogenen Daten auf diesem Formular zur Anmeldung, Vorbereitung und Durchführung der o.g. Fortbildung verarbeitet werden.Die personenbezogenen Daten werden von der Kreisau-Initiative e.V. mit Sitz in Berlin (c/o Allianz, An den Treptowers 3, 12435 Berlin) verarbeitet.Ihre personenbezogenen Daten werden zum Zweck der Anmeldung, Vorbereitung und Durchführung folgender Fortbildung am 01-05.12.2019 in Kreisau, Poland, gemäß Art. 6, Unterabsatz 1, Buchstabe f der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung).Ihre personenbezogenen Daten werden auch verarbeitet, um Ihnen die Projektdokumentation/ Fortbildungsmaterialien nach dem Seminar zu zuschicken sowie zur Erstellung von Teilnahmebestätigungen.Die personenbezogenen Daten werden für eine Frist gespeichert, die für die Durchführung der Maßnahme und das Zuschicken von Fortbildungsmaterialien/ der Projektdokumentation nötig ist.In Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten haben Sie das Recht auf Auskunft über ihren Inhalt, auf ihre Berichtigung, Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung, auf Widerruf der Einwilligung, auf Datenübertragbarkeit sowie auf Widerspruch gegen ihre Verarbeitung. Sie haben das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde.Die Angabe der personenbezogenen Daten ist freiwillig, allerdings auch notwendig für die Anmeldung. *
Coś jeszcze powinniśmy wiedzieć? / Sollten wir sonst noch etwas wissen?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy