«Απόψεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τις διάφορες πτυχές των προγραμμάτων σεξουαλικής αγωγής στο δημοτικό σχολείο».
Αγαπητοί/ες συνάδελφοι/ισσες,
Με αυτό το ερωτηματολόγιο διεξάγουμε μία έρευνα, στο πλαίσιο μεταπτυχιακών σπουδών στο τομέα της Προαγωγής και Αγωγής Υγείας με θέμα: «Απόψεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τις διάφορες πτυχές των προγραμμάτων σεξουαλικής αγωγής στο δημοτικό σχολείο».
Σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο ατομικά, έχοντας τη βεβαιότητα ότι συμβάλλετε στην επιστημονική διερεύνηση ενός ιδιαίτερα σημαντικού θέματος που αφορά την Ελληνική εκπαίδευση. Το ερωτηματολόγιο δεν είναι εξέταση, επομένως δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις. Απαντήστε σε κάθε δήλωση με όση περισσότερη προσοχή και ακρίβεια μπορείτε.
Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο, για να μπορέσετε να δώσετε ακριβείς προσωπικές απαντήσεις, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους ερευνητικούς σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας.

Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας,
Τούπου Ιωάννα
(Εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης – Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Π.Μ.Σ. «Προαγωγή και Αγωγή Υγείας»)

1. Φύλο *
2. Ηλικία *
3. Σε ποια περιοχή κατοικείτε; (Σημειώστε πόλη και περιοχή) *
Your answer
4. Οικογενειακή κατάσταση *
5. Έχετε παιδιά; *
6. Σεξουαλικός προσανατολισμός *
7α. Επίπεδο εκπαίδευσης (διαλέξτε το μεγαλύτερο προσόν) *
7β. Χώρα εκπαίδευσης *
7γ. Αν επιλέξατε το ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ στη παραπάνω ερώτηση, σε ποια χώρα συγκεκριμένα;
Your answer
8. Χρόνια διδακτικής εμπειρίας *
9.Εκπαίδευση/κατάρτιση στη Σεξουαλική Αγωγή *
10. Εμπειρία διδασκαλίας Σεξουαλικής Αγωγής *
11. Βαθμός θρησκευτικότητας *
12. Ιδεολογία *
Πιστεύετε ότι το δημοτικό σχολείο είναι κατάλληλος χώρος για να ξεκινήσουμε μια πιο συστηματική προσέγγιση και διδασκαλία θεμάτων Σεξουαλικής Αγωγής; *
Η Σεξουαλική Αγωγή διδάσκεται στο σχολείο σας ; (Με τον όρο Σεξουαλική Αγωγή εννοούμε οποιεσδήποτε συνομιλίες στο σχολείο που συζητούν τα βασικά στοιχεία της ανθρώπινης αναπαραγωγής, τις σχέσεις, την εικόνα εαυτού, τα Σ.Μ.Ν., την πρόληψη εγκυμοσύνης κ.α. ) *
Αν ναι ,παρακαλώ προσδιορίστε (Από ποιόν, σε πόσα μαθήματα, στόχους μάθησης, Ηλικίες μαθητών, ύπαρξη εγχειριδίου)
Your answer
Ποια πιστεύετε ότι είναι τα δύο βασικά εμπόδια διδασκαλίας της Σεξουαλικής Αγωγής ; (Σημειώστε 2 επιλογές) *
Required
Πώς πιστεύετε ότι πρέπει να διδάσκεται η Σεξουαλική Αγωγή στο σχολείο ; *
Θεωρείτε ότι το μάθημα Σεξουαλικής Αγωγής θα πρέπει να *
Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο κύριος υπεύθυνος για τη διδασκαλία Σεξουαλικής Αγωγής στο σχολείο σας ; *
Δηλώστε βαθμό καταλληλότητας για τον/την υπεύθυνο/η για τη διδασκαλία Σεξουαλικής Αγωγής στο σχολείο σας *
Καθόλου κατάλληλος
Λίγο κατάλληλος
Αρκετά κατάλληλος
Πολύ κατάλληλος
Ετεροφυλόφιλος/η
Ομοφυλόφιλος/η
Αμφιφυλόφιλος/η
Άνδρας
Γυναίκα
Παντρεμένος/η
Εργένης/ισσα
Σε σχέση
Με παιδιά
Χωρίς παιδιά
Θεωρείτε ότι έχετε επαρκείς γνώσεις για να διδάξετε Σεξουαλική Αγωγή στους μαθητές σας; *
Θεωρείτε ότι όποιος διδάσκει Σεξουαλική Αγωγή θα πρέπει να έχει λάβει κάποια σχετική εκπαίδευση για αυτό; *
Πόσο χρήσιμη πιστεύετε ότι θεωρούν τη Σεξουαλική Αγωγή οι μαθητές/τριες σας; *
Κατά την γνώμη σας, πώς θα αντιμετώπιζε η πλειονότητα των γονέων των μαθητών/τριών σας την προοπτική εφαρμογής προγράμματος εκπαίδευσης της Σεξουαλικής υγείας στο δημοτικό σχολείο; *
Σχετικά με τα προγράμματα εκπαίδευσης στη Σεξουαλική Αγωγή στο σχολείο σας, θεωρείτε ότι οι γονείς θα πρέπει να
Σημειώστε την απάντηση σας *
Διαφωνώ πολύ
Διαφωνώ
Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ πολύ
Η Σεξουαλική αγωγή στο σχολείο είναι πολύ σημαντική για την προαγωγή της υγείας των παιδιών
Η Σεξουαλική αγωγή στο σχολείο μπορεί να ενθαρρύνει πρόωρες σεξουαλικές συμπεριφορές
Η Σεξουαλική αγωγή στο σχολείο είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος αποφυγής ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης
Όλοι οι δάσκαλοι είναι υπεύθυνοι για τη Σεξουαλική Αγωγή των μαθητών/τριων
Είναι ευθύνη των γονέων να παρέχουν Σεξουαλική Αγωγή στα παιδιά και όχι του σχολείου
Ειστε πρόθυμος/η να διδάξετε Σεξουαλική Αγωγή εάν εισαχθεί επίσημα στο πρόγραμμα σπουδών;
Πόσο σημαντικά πιστεύετε ότι είναι τα ακόλουθα θέματα Σεξουαλικής Αγωγής για τα παιδιά του δημοτικού; (Με την προϋπόθεση ότι κάθε μία από αυτές τις γενικές ενότητες θα είναι κατάλληλη για τις συγκεκριμένες ηλικίες του δημοτικού) *
Καθόλου σημαντικό
Κάπως σημαντικό
Σημαντικό
Πολύ σημαντικό
Ανθρώπινο σώμα και ανάπτυξη
Σεξουαλικά δικαιώματα
Εγκυμοσύνη, τοκετός και υιοθέτηση
Γονιμότητα και αναπαραγωγή
Σεξουαλικός προσανατολισμός και ταυτότητα φύλου
Παρενόχληση, σεξουαλική επίθεση, βιασμός
Καθοριστικοί παράγοντες σεξουαλικής αγωγής (κοινωνικοί-πολιτισμικοί)
Ευχαρίστηση και απόλαυση
Εφηβεία
Σεξουαλικότητα
Σε ποια εκπαιδευτική βαθμίδα πιστεύετε ότι είναι σημαντικό να διδάσκεται κάθε μία από τις παρακάτω πιθανές θεματικές ενότητες ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ; *
Νηπιαγωγείο
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο
Δεν πρέπει να διδάσκεται καθόλου
Δεν ξέρω
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Διδάσκει όλα τα μέρη του σώματος και τη λειτουργία τους (και στα δύο φύλα).
ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ: Περιλαμβάνει αναπτυξιακές δεξιότητες (π.χ. διαπραγμάτευση, άρνηση) για αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Διδάσκει για τα σεξουαλικά δικαιώματα των παιδιών (πληροφορίες, σωματική ακεραιότητα κ.α.).
ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟΚΕΤΟΣ: Πώς προκύπτει η εγκυμοσύνη, σημασία της προγεννητικής φροντίδας , πώς γεννιούνται τα μωρά κ.α.
ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ: Παρέχει πληροφορίες για την αναπαραγωγή και δημιουργία οικογένειας, τα συμπτώματα της εγκυμοσύνης, τη βασική ιδέα αντισύλληψης, κ.α.
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ/ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: Διδάσκει τον σεβασμό, την αποδοχή και την κατανόηση της διαφορετικότητας στη σεξουαλικότητα.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ: Επίδραση πίεσης από διάφορους κοινωνικο-πολιτισμικούς παράγοντες (π.χ. συνομήλικοι , Μ.Μ.Ε., πορνογραφία, πολιτισμός, θρησκεία κ.α.) και τρόπος διαχείρισης τους.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΑΥΣΗ: Ευχαρίστηση και απόλαυση της επαφής με το σώμα μας ως έκφραση αγάπης, πρώιμη παιδική ηλικία αυνανισμού, έκφραση προσωπικών επιθυμιών, αναγκών και ορίων κ.α.
ΕΦΗΒΕΙΑ: Εστιάζει στις συναισθηματικές, ψυχικές, σωματικές και κοινωνικές αλλαγές της εφηβείας.
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ: το σεξ ως κάτι περισσότερο από μια απλή συνουσία, το σεξ και η αναπηρία, η έννοια του σε διάφορες ηλικίες, η επίδραση της ασθένειας κ.α
Πόση άνεση έχετε να μιλήσετε για καθένα από τα παρακάτω θέματα Σεξουαλικής Αγωγής στο πλαίσιο διδασκαλίας σας στη τάξη; *
Καθόλου άνεση
Λίγη άνεση
Αρκετή άνεση
Πολύ άνεση
Πάρα πολύ άνεση
Εγκυμοσύνη και τοκετός
Φροντίδα προσωπικής υγιεινης
Σ.Μ.Ν. και HIV
Μέθοδοι αντισύλληψης
Υιοθεσία
Ομοφυλοφιλία
Αυνανισμός
Φιλί
Έμμηνος ρύση
Παρενόχληση,σεξουαλική επίθεση, βιασμός
Αμβλωση
Ισότητα φύλων στη δημιουργία μιας σχέση (π.χ. αγάπης, φιλίας)
Σεξ και Μ.Μ.Ε.
Πορνογραφία
Εφηβεία
Πόση άνεση έχετε να μιλήσετε για καθένα από τα παρακάτω θέματα Σεξουαλικής Αγωγής στο πλαίσιο διδασκαλίας σας στη τάξη; *
Καθόλου άνεση
Λίγη άνεση
Αρκετή άνεση
Πολύ άνεση
Πάρα πολύ άνεση
Εγκυμοσύνη και τοκετός
Φροντίδα προσωπικής υγιεινης
Σ.Μ.Ν. και HIV
Μέθοδοι αντισύλληψης
Υιοθεσία
Ομοφυλοφιλία
Αυνανισμός
Φιλί
Έμμηνος ρύση
Παρενόχληση,σεξουαλική επίθεση, βιασμός
Αμβλωση
Ισότητα φύλων στη δημιουργία μιας σχέση (π.χ. αγάπης, φιλίας)
Σεξ και Μ.Μ.Ε.
Πορνογραφία
Εφηβεία
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms