ČLENSKÁ KARTA KLUBU MNOHODETNÝCH RODÍN

Členská karta je rozdelená do samostatných sekcií. Je základom komunikácie členov, ďalej rôznych prieskumov. Údaje podliehajú ochrane podľa platných zákonov a okrem poverených osôb nemá k odajom nikto prístup, tak isto Klub žiadne údaje, ktoré podliehajú ochrane osobných údajov neposkytuje tretej strane.

  RODIČIA

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  KONTAKTNÉ UDAJE

  Kontaktné údaje sú dôležité pri vzájomnej komunikácii členov Klubu
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  DETI

  Deti patria k našej hrdosti! Rodičia zostávajú mnohodetní, aj keď sú už na dôchodku a všetky deti im už vyleteli von z hniezda. Prosíme vás o uvedenie mena dieťaťa a rok narodenia, prípadne, či žije spolu s vami v jednej domácnosti.

  1. dieťa

  Prosíme vás o uvedenie mena dieťaťa a rok narodenia, prípadne, či žije spolu s vami v jednej domácnosti.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  2. dieťa

  Prosíme vás o uvedenie mena dieťaťa a rok narodenia, prípadne, či žije spolu s vami v jednej domácnosti.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  3. dieťa

  Prosíme vás o uvedenie mena dieťaťa a rok narodenia, prípadne, či žije spolu s vami v jednej domácnosti.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  4. dieťa

  Prosíme vás o uvedenie mena dieťaťa a rok narodenia, prípadne, či žije spolu s vami v jednej domácnosti.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  5. dieťa

  Prosíme vás o uvedenie mena dieťaťa a rok narodenia, prípadne, či žije spolu s vami v jednej domácnosti.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  6. dieťa

  Prosíme vás o uvedenie mena dieťaťa a rok narodenia, prípadne, či žije spolu s vami v jednej domácnosti.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  7. dieťa

  Prosíme vás o uvedenie mena dieťaťa a rok narodenia, prípadne, či žije spolu s vami v jednej domácnosti.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  8. dieťa

  Prosíme vás o uvedenie mena dieťaťa a rok narodenia, prípadne, či žije spolu s vami v jednej domácnosti.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  9. dieťa

  Prosíme vás o uvedenie mena dieťaťa a rok narodenia, prípadne, či žije spolu s vami v jednej domácnosti.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  10. dieťa

  Prosíme vás o uvedenie mena dieťaťa a rok narodenia, prípadne, či žije spolu s vami v jednej domácnosti.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  11. dieťa

  Prosíme vás o uvedenie mena dieťaťa a rok narodenia, prípadne, či žije spolu s vami v jednej domácnosti.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  12. dieťa

  Prosíme vás o uvedenie mena dieťaťa a rok narodenia, prípadne, či žije spolu s vami v jednej domácnosti.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  13. dieťa

  Prosíme vás o uvedenie mena dieťaťa a rok narodenia, prípadne, či žije spolu s vami v jednej domácnosti.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  MÁME ZÁUJEM

  Klub mnohodetných rodín je organizáciou, ktorá poskytuje ochranu, podporu a posilňovanie rodín. Všetky tieto funkcie si vykonávame predovšetkým my sami. Zvonku nám nik nepomôže, nemáme zdroje na financovanie svojich aktivít. Každý z nás je schopný čosi urobiť. Možno lepšie ako niekto iný. Preto neváhajte a ponúknite svoje schopnosti, ale schopnosti svojich detí. Na druhej strane občas sa vyskytnú možnosti niekoho vyslať na štúdiá, alebo sa hľadá niekto do zamestnania. Všetko toto je možné uskutočňovať.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question