ČLENSKÁ KARTA KLUBU MNOHODETNÝCH RODÍN
Členská karta je rozdelená do samostatných sekcií. Je základom komunikácie členov, ďalej rôznych prieskumov. Údaje podliehajú ochrane podľa platných zákonov a okrem poverených osôb nemá k odajom nikto prístup, tak isto Klub žiadne údaje, ktoré podliehajú ochrane osobných údajov neposkytuje tretej strane.
RODIČIA
Priezvisko rodiny *
Prosím, uveďte priezvisko otca
Meno otca *
Meno uvádzajte aj v tom prípade, ak niektorý z rodičov už nežije, alebo žije mimo rodiny
Titul otca pred a za menom
Prosíme uvádzajte tituly. Titul je dôležitý najmä preto, aby sme prejavili uznanie. Na druhej strane často s nami tak zaobchádzajú, ako by sme boli nezodpovední. Preto titul je dobrý argument.
Dátum narodenia otca
Prosím, uveďte aspoň rok, pre štatistické vyhodnotenie je to dôležitý údaj.
MM
/
DD
/
YYYY
Krstné meno matky *
Dátum narodenia matky
Prosím, uveďte aspoň rok, pre štatistické vyhodnotenie je to dôležitý údaj.
MM
/
DD
/
YYYY
Titul matky pred a za menom
Prosíme uvádzajte tituly. Titul je dôležitý najmä preto, aby sme prejavili uznanie. Na druhej strane často s nami tak zaobchádzajú, ako by sme boli nezodpovední. Preto titul je dobrý argument.
KONTAKTNÉ UDAJE
Kontaktné údaje sú dôležité pri vzájomnej komunikácii členov Klubu
Obec *
Prosím, uveďte adresu bydliska, Ak obec nemá ulice, tak aj číslo domu
PSČ *
Ulica a číslo
Mobil otca
Prosím, uvádzajte v tvare +421 xxxxxxxxx
Mail otca *
Ak rodina má spoločný mail, uveďte ho. Toto je kontaktný mail, na ktorý bude zasielaná korešpondencia. Nakoľko elektronická pošta je jediný dostupný spôsob efektívnej komunikácie, prosíme, ak nemáte mailovú adresu, tak si ju vytvorte, alebo požiadajte niektoré z vašich detí, aby vám sprostredkovalo poštu.
Mobil matky
Prosím, uvádzajte v tvare +421 xxxxxxxxx
Mail matky
Povolanie otca
Prosím, neudávajte konkrétneho zamestnávateľa, stačí uviesť typ povolania, napr. roľník, robotník, SZČO, právnik, lekár, menežér a pod.
Otec je zamestnaný? *
Uveďte aktuálny stav
Required
Povolanie matky
Prosím, neudávajte konkrétneho zamestnávateľa, stačí uviesť typ povolania, napr. roľník, robotník, SZČO, právnik, lekár, menežér a pod.
Matka je zamestnaná? *
Uveďte aktuálny stav
Required
Koľko rokov je/bola matka na materskej, alebo rodičovskej dovolenke, alebo ako domáca?
Najdôležitejšou úlohou matky je materstvo, preto je prirodzené, ak matka je doma s deťmi. Ide nám o spoločenské uznanie materstva a rodičovstva.
DETI
Deti patria k našej hrdosti!
Rodičia zostávajú mnohodetní, aj keď sú už na dôchodku a všetky deti im už vyleteli von z hniezda.
Prosíme vás o uvedenie mena dieťaťa a rok narodenia, prípadne, či žije spolu s vami v jednej domácnosti.
1. dieťa
Prosíme vás o uvedenie mena dieťaťa a rok narodenia, prípadne, či žije spolu s vami v jednej domácnosti.
krstné meno
rok narodenia
Prosím uveďte rok narodenia, ak dieťa zomrelo, tak prosím uveďte aj rok úmrtia
žije v spoločnej domácnosti s rodičmi
vyberte niektorú z možností
Clear selection
najvyššie ukončené vzdelanie
vyberte z ponúkaných možností, ak dieťa má špecifické potreby, tak uveďte v kolónke iné ich charakter, napr. osvojené dieťa, zdravotné, ťažkosti s učením alebo iné
2. dieťa
Prosíme vás o uvedenie mena dieťaťa a rok narodenia, prípadne, či žije spolu s vami v jednej domácnosti.
krstné meno
rok narodenia
Prosím uveďte rok narodenia, ak dieťa zomrelo, tak prosím uveďte aj rok úmrtia
žije v spoločnej domácnosti s rodičmi
vyberte niektorú z možností
Clear selection
najvyššie ukončené vzdelanie
vyberte z ponúkaných možností, ak dieťa má špecifické potreby, tak uveďte v kolónke iné ich charakter, napr. osvojené dieťa, zdravotné, ťažkosti s učením alebo iné
3. dieťa
Prosíme vás o uvedenie mena dieťaťa a rok narodenia, prípadne, či žije spolu s vami v jednej domácnosti.
krstné meno
rok narodenia
Prosím uveďte rok narodenia, ak dieťa zomrelo, tak prosím uveďte aj rok úmrtia
žije v spoločnej domácnosti s rodičmi
vyberte niektorú z možností
Clear selection
najvyššie ukončené vzdelanie
vyberte z ponúkaných možností, ak dieťa má špecifické potreby, tak uveďte v kolónke iné ich charakter, napr. osvojené dieťa, zdravotné, ťažkosti s učením alebo iné
4. dieťa
Prosíme vás o uvedenie mena dieťaťa a rok narodenia, prípadne, či žije spolu s vami v jednej domácnosti.
krstné meno
rok narodenia
Prosím uveďte rok narodenia, ak dieťa zomrelo, tak prosím uveďte aj rok úmrtia
žije v spoločnej domácnosti s rodičmi
vyberte niektorú z možností
Clear selection
najvyššie ukončené vzdelanie
vyberte z ponúkaných možností, ak dieťa má špecifické potreby, tak uveďte v kolónke iné ich charakter, napr. osvojené dieťa, zdravotné, ťažkosti s učením alebo iné
5. dieťa
Prosíme vás o uvedenie mena dieťaťa a rok narodenia, prípadne, či žije spolu s vami v jednej domácnosti.
krstné meno
rok narodenia
Prosím uveďte rok narodenia, ak dieťa zomrelo, tak prosím uveďte aj rok úmrtia
žije v spoločnej domácnosti s rodičmi
vyberte niektorú z možností
Clear selection
najvyššie ukončené vzdelanie
vyberte z ponúkaných možností, ak dieťa má špecifické potreby, tak uveďte v kolónke iné ich charakter, napr. osvojené dieťa, zdravotné, ťažkosti s učením alebo iné
6. dieťa
Prosíme vás o uvedenie mena dieťaťa a rok narodenia, prípadne, či žije spolu s vami v jednej domácnosti.
krstné meno
rok narodenia
Prosím uveďte rok narodenia, ak dieťa zomrelo, tak prosím uveďte aj rok úmrtia
žije v spoločnej domácnosti s rodičmi
vyberte niektorú z možností
Clear selection
najvyššie ukončené vzdelanie
vyberte z ponúkaných možností, ak dieťa má špecifické potreby, tak uveďte v kolónke iné ich charakter, napr. osvojené dieťa, zdravotné, ťažkosti s učením alebo iné
7. dieťa
Prosíme vás o uvedenie mena dieťaťa a rok narodenia, prípadne, či žije spolu s vami v jednej domácnosti.
krstné meno
rok narodenia
Prosím uveďte rok narodenia, ak dieťa zomrelo, tak prosím uveďte aj rok úmrtia
žije v spoločnej domácnosti s rodičmi
vyberte niektorú z možností
Clear selection
najvyššie ukončené vzdelanie
vyberte z ponúkaných možností, ak dieťa má špecifické potreby, tak uveďte v kolónke iné ich charakter, napr. osvojené dieťa, zdravotné, ťažkosti s učením alebo iné
8. dieťa
Prosíme vás o uvedenie mena dieťaťa a rok narodenia, prípadne, či žije spolu s vami v jednej domácnosti.
krstné meno
rok narodenia
Prosím uveďte rok narodenia, ak dieťa zomrelo, tak prosím uveďte aj rok úmrtia
žije v spoločnej domácnosti s rodičmi
vyberte niektorú z možností
Clear selection
najvyššie ukončené vzdelanie
vyberte z ponúkaných možností, ak dieťa má špecifické potreby, tak uveďte v kolónke iné ich charakter, napr. osvojené dieťa, zdravotné, ťažkosti s učením alebo iné
9. dieťa
Prosíme vás o uvedenie mena dieťaťa a rok narodenia, prípadne, či žije spolu s vami v jednej domácnosti.
krstné meno
rok narodenia
Prosím uveďte rok narodenia, ak dieťa zomrelo, tak prosím uveďte aj rok úmrtia
žije v spoločnej domácnosti s rodičmi
vyberte niektorú z možností
Clear selection
najvyššie ukončené vzdelanie
vyberte z ponúkaných možností, ak dieťa má špecifické potreby, tak uveďte v kolónke iné ich charakter, napr. osvojené dieťa, zdravotné, ťažkosti s učením alebo iné
10. dieťa
Prosíme vás o uvedenie mena dieťaťa a rok narodenia, prípadne, či žije spolu s vami v jednej domácnosti.
krstné meno
rok narodenia
Prosím uveďte rok narodenia, ak dieťa zomrelo, tak prosím uveďte aj rok úmrtia
žije v spoločnej domácnosti s rodičmi
vyberte niektorú z možností
Clear selection
najvyššie ukončené vzdelanie
vyberte z ponúkaných možností, ak dieťa má špecifické potreby, tak uveďte v kolónke iné ich charakter, napr. osvojené dieťa, zdravotné, ťažkosti s učením alebo iné
11. dieťa
Prosíme vás o uvedenie mena dieťaťa a rok narodenia, prípadne, či žije spolu s vami v jednej domácnosti.
krstné meno
rok narodenia
Prosím uveďte rok narodenia, ak dieťa zomrelo, tak prosím uveďte aj rok úmrtia
žije v spoločnej domácnosti s rodičmi
vyberte niektorú z možností
Clear selection
najvyššie ukončené vzdelanie
vyberte z ponúkaných možností, ak dieťa má špecifické potreby, tak uveďte v kolónke iné ich charakter, napr. osvojené dieťa, zdravotné, ťažkosti s učením alebo iné
12. dieťa
Prosíme vás o uvedenie mena dieťaťa a rok narodenia, prípadne, či žije spolu s vami v jednej domácnosti.
krstné meno
rok narodenia
Prosím uveďte rok narodenia, ak dieťa zomrelo, tak prosím uveďte aj rok úmrtia
žije v spoločnej domácnosti s rodičmi
vyberte niektorú z možností
Clear selection
13. dieťa
Prosíme vás o uvedenie mena dieťaťa a rok narodenia, prípadne, či žije spolu s vami v jednej domácnosti.
krstné meno
rok narodenia
Prosím uveďte rok narodenia, ak dieťa zomrelo, tak prosím uveďte aj rok úmrtia
žije v spoločnej domácnosti s rodičmi
vyberte niektorú z možností
Clear selection
najvyššie ukončené vzdelanie
vyberte z ponúkaných možností, ak dieťa má špecifické potreby, tak uveďte v kolónke iné ich charakter, napr. osvojené dieťa, zdravotné, ťažkosti s učením alebo iné
MÁME ZÁUJEM
Klub mnohodetných rodín je organizáciou, ktorá poskytuje ochranu, podporu a posilňovanie rodín. Všetky tieto funkcie si vykonávame predovšetkým my sami. Zvonku nám nik nepomôže, nemáme zdroje na financovanie svojich aktivít.
Každý z nás je schopný čosi urobiť. Možno lepšie ako niekto iný. Preto neváhajte a ponúknite svoje schopnosti, ale schopnosti svojich detí.
Na druhej strane občas sa vyskytnú možnosti niekoho vyslať na štúdiá, alebo sa hľadá niekto do zamestnania. Všetko toto je možné uskutočňovať.
Máme záujem dostávať mailom informácie
Zasielanie mailových informácii sa uskutočňuje len na základe prejaveného záujmu. Kedykoľvek je možné sa odhlásiť z tejto komunikácie. Udajte mailovú/é adresu/y, na ktorú budú zasielané informácie.
Máme záujem byť zaradený do mailovej diskusnej skupiny
Diskusná skupina slúži na vzájomnú komunikáciu členov Klubu mnohodetných rodín. Môžete otvárať témy, pýtať sa a odpovedať môže ktokoľvek z diskusnej skupiny. Samozrejme, že diskusia musí byť kultivovaná. Zaradenie do diskusnej skupiny sa uskutočňuje len na základe prejaveného záujmu. Kedykoľvek je možné sa odhlásiť z tejto komunikácie. Udajte mailovú adresu, ktorú si želáte, aby bola v diskusnej skupine.
Vaše ponuky pre Klub mnohodetných rodín
Ponúknuť môžete svoje schopnosti, znalosti, alebo aj čosi materiálne. Napíšte nám
Čo očakávate od Kubu mnohodetných rodín, ako by mohol pomôcť?
Pomoc Klubu svojim čelnom poskytuje najmä v nemateriálnej pomoci, konzultáciami, niekedy právnou pomocou, alebo radou, kde sa čo a ako vybavuje. Podľa potrieb sa môžeme orientovať a viac sa venovať tomu, čo je ozaj potrebné.
Ste ochotní pomôcť pre vzdelávaní ostatných členov, alebo iných?
Prednášková čnnosť je mimoriadne dôležitá. Príležitostí je veľa, sú to rozličné stretnutia, oslavy Medzinárodného dňa rodín, rôzne stretnutia, vzdelávanie organizované Centrami pre rodiny a pod.
Máte možnosť finančne pomôcť Klubu?
Klub mnohodetných rodín nevyberá členské. Je to krajná možnosť, lebo vieme, že mnohé mnohodetné rodiny žijú na pokraji chudoby a núdze.
Potvrdzujem, že mám záujem stať sa členom alebo priaznivcom Klubu mnohodetných rodín *
Ďakujeme za Váš záujem stať sa členom Klubu mnohodetných rodín. Priaznivci Klubu nemusia mať deti, ale musia súhlasiť s cieľmi Klubu. Prosíme, upozornite vo svojom okolí mnohodetné rodiny na Klub mnohodetných rodín, na to, že členstvom získavajú možnosť sa spolupodielať na tvorbe rodinnej politiky, na zlepšovaní podpory rodinám (nie len mnohodetných!), na ochrane detí. Členstvo v Klube je argumentom pri rokovaniach. Je to o spoločnej zodpovednosti. Vaše ruky sú našimi rukami.
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy