Fotosúťaž Malohont mojimi očami - PRIHLÁŠKA 2019
Zaslaním fotografie/í do súťaže „Malohont mojimi očami“ vyhlasujem, že:
• som autorom fotografie/í alebo mám právo na jej/ich použitie a zverejnenie,
• som sa oboznámil a súhlasím s pravidlami a podmienkami súťaže „Malohont mojimi očami“,
ktorej vyhlasovateľom je Miestna akčná skupina MALOHONT,
• poskytujem Miestnej akčnej skupine MALOHONT nevýhradné právo na použitie fotografie/í
v tlačenej alebo elektronickej podobe bez nároku na honorár s uvedením mena autora
fotografie/í,
• osoby, ktoré sú jasne identifikovateľné na zaslaných fotografiách, súhlasia s použitím fotografií
na uvedené účely.

Do súťaže zasielam nasledovnú/é fotografiu/e:
(vyplňte len tie kategórie, do ktorých fotografiu/e posielate)

*V prihláške sú použité víťazne fotografie verejného hlasovania Fotosúťaže Malohont mojimi očami 2018.
Autori foto: Rudolf Máté, Michaela Tiralová, Ondrej Kresnye
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service