KÖZÖSSÉGI FELMÉRÉS
Tisztelt Mindszenti Lakos!

Számít, hogy Ön hogyan gondolkodik a település jelenlegi helyzetéről és a jövőjét illetően!
A kérdőív azzal a szándékkal készült, hogy megismerjük a település lakosságának igényeit, felmérjük és feltárjuk a hiányzó közösségi eseményekre és programra vonatkozó elképzeléseket. Utána szeretnénk járni a közösségi élet szokásainak. Szeretnénk, ha Mindszent még összetartóbb település lenne, ahol az emberek ismerik a település történetét és egymást, jó viszonyban vannak szomszédaikkal, érdeklődnek az önkormányzat munkája iránt és ismerik a település aktuális ügyeit, s alkalmanként részt is vennének a változásban, kezdeményeznének és cselekednének a helyi közjóért.
A kérdőívet lehetőség szerint 18 év feletti helyi lakosok töltsék ki, kb. 25-30 percet vesz igénybe és anonim.
Mondja el Ön is a véleményét!

1.Az Ön életkora
Your answer
2. Neme
3. Az Ön iskolai végzettsége
4. Jelenlegi foglalkoztatottsága
5. Mióta él Mindszenten?
6. Szeret Ön itt élni?
7. Miért szeret itt élni? Mi az, amire büszke a saját településén?
Your answer
8. Ismeri Ön lakóhelye történetét?
9. Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal? (Kérem, osztályozzon egy hatfokú skálán, ahol az 1-es jelenti, hogy egyáltalán nem, a 6-os pedig, hogy teljes mértékben egyetért
1
2
3
4
5
6
Az itt élők aktívan részt vesznek a közösségi ügyekben
A helyi közösségre jellemző az összefogás bizonyos célokért
A településen nincsenek olyan programok, amelyek összehoznák a helyi közösséget.
Van lehetőség arra, hogy a lakosok megosszák véleményüket egymással.
Van lehetőség arra, hogy a lakosok megosszák véleményüket a döntéshozókkal.
10. Ön mennyire aktívan vesz részt a város közösségi életében? Kérjük, osztályozza 1-5-ig. (1-nem veszek részt 5 aktívan részt veszek)
FIATALOK ELVÁNDORLÁSA
11. Problémának tartja-e a fiatalok elvándorlását?
12. Mivel lehetne Mindszenten tartani a fiatalokat? Jelölje be azokat, amelyeket a legindokoltabbnak érez! Több válasz is lehetséges!
13. Egyetért Ön azzal, hogy a fiataloknak szükségük van helyben szórakozási lehetőségre akkor is, ha esetleg zajjal jár?
14. Kérjük indokolja meg válaszát, miért?
Your answer
15. Milyen szórakozási lehetőségek érdekelnék? Több válasz is lehetséges.
16. Ön szerint hogyan lehetne pályakezdők, fiatal házasok, családok helyben maradását segíteni? Kérjük válassza ki a 3 legfontosabbat!
17. Ön szerint milyen szakmával, végzettséggel rendelkező fiatal találná meg a számítását a településen?
Your answer
KOMMUNIKÁCIÓ
18. Szeretne-e írott formában tájékoztatást kapni az önkormányzati eseményekről, tervekről, intézkedésekről?
18/1. Amennyiben igen, milyen gyakorisággal?
19. Igényli-e, hogy készüljön egy Helyi Információs Füzet, Arany oldalak, a helyben elérhető szolgáltatásokról, vállalkozásokról?
20. Szívesen tanulna másoktól helyben elérhető tudástartalmakat? (pl. kosárfonás, főzés, varrás, fametszés)
20/1. Rendelkezik Ön olyan tudással, melyet szívesen megtanítana másoknak?
20/2. Amennyiben igen mi az?
Your answer
21. Szeretné-e, hogy a városnak legyen politikailag független írott újságja?
21/1. Amennyiben igen, milyen rendszerességgel?
21/2. Mennyiért vásárolná meg?
Your answer
21/3. Miről olvasna szívesen a lap hasábjain?
Your answer
21/4. Tudna-e szerepet vállalni a helyi újság írásában, szerkesztésében, fotóanyagának elkészítésében?
22. Kinek a gondozásában jelenjen meg a helyi írott újság?
23. Véleménye szerint szükség van-e helyi televízióra vagy online csatornára?
24. Mit gondol, mivel lehetne segíteni a mindszenti emberek egymás közötti kommunikációját? (Több válasz is lehetséges!)
25. Mit olvas szívesebben?
26. Honnan szerez információkat a helyi eseményekről, programokról? Kérjük jelölje a három leggyakoribbat!
A VÁROSVEZETÉS ÉS A LAKOSSÁG PÁRBESZÉDE
27. Elégedett-e a városvezetés és a lakosság párbeszédével?
27/1. Hogyan változtatna ezen?
Your answer
28. Milyen kommunikációs felületen, csatornán követné nyomon legszívesebben az Önkormányzat és a polgármesteri hivatal aktuális híreit? (osztályozza 1-7-ig sorszámozva, az 1-es a legkevésbé, 7 legszívesebben)
1
2
3
4
5
6
7
írott sajtó
hirdetőtábla
televíziós beszámoló valamelyik helyi TV-nél
lakossági fórum
közösségi tereken elhelyezett hangos bemondón keresztül (pl. piacon)
buszmegállókban, kirakatokban kihelyezett elektronikus műsorújság
rádiós beszámoló valamelyik helyi rádióban
önkormányzati hírlevél
a város honlapja
29. Igényli-e az önkormányzat részéről a lakossági fórumokat?
29/1. Ha igen, milyen gyakorisággal?
30. Honnan értesül a megpályázható helyi támogatási lehetőségekről? (pl. tűzifa támogatás) (Több válasz is lehetséges!)
31. Ismeri-e Mindszent Város honlapját? (www.mindszent.hu)
31/1. Ha a válasza igen, akkor milyen gyakran keresi fel?
31/2. Használhatónak tartja-e?
31/3. Véleménye szerint mi szerepeljen még a honlapon?
Your answer
32. Ismeri-e az Önkormányzat facebook felületét?
33. Igényt tartana-e a testületi ülések közvetítésére?
34. Ön szerint kellene-e kommunikációért felelős önkormányzati alkalmazott?
35. Hatékonyabb lenne-e, ha a településrészek érdekeit egy-egy önkormányzati képviselő gondozná?
36. A fejlesztések tervezése előtt fontosnak tartja-e a lakossági és a szakmai konzultációt, egyeztetést?
MUNKAHELYTEREMTÉS
37. Véleménye szerint milyen önkormányzati lépés ösztönözheti az új vállalkozások indítását? Kérjük, rangsorolja! (1- legkevésbé hatékony 5 - leghatékonyabb)
1
2
3
4
5
Ingatlanbérlet kedvező feltételekkel
Adókedvezmények
Visszatérítendő, kamatmentes támogatás
Kihasználatlan területek kedvezményes bérbeadása
Mentorszolgáltatás, tanácsadás az ügyintézési folyamatok lerövidítésére
38. Amennyiben Ön vállalkozó, milyen segítségre lenne szüksége ahhoz, hogy munkahelyeket teremtsen?
Your answer
39. Ön milyen munkahelyeket látna szívesen a településen, a helyi adottságokat ismerve?
Your answer
40. Átképezné-e magát annak érdekében, hogy helyben el tudjon helyezkedni?
VÁROSODÁS ÉS VÁROSIASODÁS
41. Mennyire elégedett az alábbiakkal?
Teljesen jó
Inkább jó
Inkább nem jó
Egyáltalán nem jó
Úthálózat minősége
Egészségügyi szolgáltatások
Kereskedelmi szolgáltatások
Kulturális szolgáltatások
Közterületek állapota
Közbiztonság
42. Min változtatna? (Több választ is megjelölhet)
JÖVŐKÉP
43. Ön szerint a településnek van-e jövőképe? (Fejlődési ütemterve)
44. Amennyiben Ön vállalkozó, lenne-e tagja valamilyen vállalkozói közösségnek? (pl. Gazdakör, Vállalkozók Klubja)
45. Ön mivel tudna hozzájárulni, ha a településen működne szívességbank? (önkéntes munka és segítség felajánlása, és igénybevétele)
Your answer
46. A város jövőjét illetően Ön mit tart fontosnak? Kérjük rangsorolja!
nem fontos
kevésbé fontos
fontos
kiemelten fontos
Identitás erősítése gyökereinkkel, múltunkkal
Szemléletformálás
A lakosság összefogása
Hasonló helyzetű települések összefogása
Fiatalok helyben tartása
Munkahelyteremtés
Idősekről való gondoskodás
Családalapítást, gyermekvállalást ösztönző intézkedések
47. Ha Önnek vannak gyermekei, unokái, milyen ellátási formákat venne igénybe? (Több válasz is lehetséges)
48. Ön szerint milyen programok segítenék elő a lakosság közösséggé formálódását? (Több választ is megjelölhet)
KÖZBIZTONSÁG
49. Elégedett-e Ön Mindszent közbiztonságával?
50. Amennyiben nem teljesen elégedett, kérem, válassza ki az alábbiak közül, hogy miben változtatna? (Több válasz is lehetséges!)
51.Hol látná még szükségesnek térfigyelő kamerarendszer kiépítését a meglévőeken kívül? (jelenleg a temetőnél, strandon, Kulturális Központnál, Kompátkelőnél van)
Your answer
TURISZTIKA - IDEGENFORGALOM
52. Fontosnak tartja-e a turizmus fejlesztését Mindszenten?
52/1. Ha igen, jelölje be azokat a területeket, ahol fontosnak ítéli! (Több válasz is lehetséges!)
53. Válasszon ki olyan természeti értékeket, épületeket, látványosságokat Mindszenten és környékén, melyet az idelátogató turistáknak is érdemes bemutatni! (Több válasz is lehetséges!)
54. Mely programok, rendezvények megvalósítását tartja továbbra is lényegesnek? (Több válasz is lehetséges!)
55. A turisztikai reklámok mely formáját tartaná szükségesnek? (Több válasz is lehetséges!)
56. Ön szerint mi az a program, ami nagyobb távolságokból is idevonzaná a turistákat?
57. Ön Milyen típusú rendezvények iránt érdeklődik és venne részt rajtuk? (Több válasz is lehetséges!)
58. Melyik a legkedvesebb rendezvénye, eseménye a településen? Kérem, sorolja fel mindet!
Your answer
KÖZÖSSÉGI RÉSZVÉTEL
59. Tagja valamelyik helyi csoportnak, szervezetnek az alábbiak közül? (Több válasz is lehetséges!)
60. Részt venne egy új civil szervezet, közösség létrehozásában, alakításában és tevékenységében?
61. Milyen új közösség indítását javasolja, ami még nincs a településen?
Your answer
62. Részt venne önkéntesen a települési közösségfejlesztés folyamatában?
63. Ön mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz? (Több válasz is lehetséges!)
64.Mit gondol, tud valamilyen befolyással lenni a lakóhelyét érintő döntésekre?
65. Örülnénk, ha megadná a nevét és elérhetőségét, hogy a közösségfejlesztési folyamat érdekében felvehessük Önnel a kapcsolatot. (Ennek a pontnak a megválaszolása esetén biztosítjuk, hogy adatait bizalmasan kezeljük)
Your answer
Köszönjük, hogy segítette munkánkat!
Településünkön jelenleg a „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállas” EFOP-1.3.1-15-2016-0001 kódszámú kiemelt projekt, valamint a „Helyi identitás és kohézió erősítése Mindszent és Mártély vonatkozásában” TOP-5.3.1.-16-CS1-2017-00018 kódszámú pályázati program valósul meg. A pályázat célja: a települések közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése, a közösségi szerepvállalás erősödése.

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service