จัดอันดับสิทธิ คืนสิทธิ์เพื่อนักเรียน
แบบฟอร์มนี้สร้างขึ้นเพื่อทราบความต้องการของเด็กนักเรียนว่าพวกเขาต้องการเรียกคืนสิทธิ์ของนักเรียนในเรื่องใดเป็นที่ 1 ซึ่งจะมีอยู่ 5 หัวข้อให้ผู้กรอกแบบฟอร์มได้เลือก โดยเลือกเรื่องที่ท่านต้องการคืนสิทธิ์นักเรียนที่สุดเพียงข้อเดียว ทั้งนี้ท่านยังสามารถตรวจสอบแผนภูมิสรุปเพื่อดูความเคลื่อนไหวอันดับต่างๆได้ หากเรื่องไหนได้รับความสนใจเป็นอันดับที่ 1 (หรือ 1 แสนเสียงโหวต) ในแบบฟอร์มนี้ กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทจะขับเคลื่อนเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงในระบบการศึกษาไทย
Email address *
โปรดเลือกเรื่องที่ท่านต้องการเรียกคืนสิทธิ์ของนักเรียนกลับมา *เลือกได้เพียงเรื่องเดียว* *
เหตุผลที่ท่านเลือกเรื่องนี้เพราะ(ไม่บังคับ)
Your answer
ชื่อ นามสกุล(ไม่บังคับ)
Your answer
เพศ *
อายุ *
Your answer
สถานศึกษาที่ท่านกำลังศึกษาอยู่(ไม่บังคับ)
Your answer
ท่านกำลังศึกษาอยู่ในระดับใด *
Your answer
สิ่งที่ควรปรับปรุงในแบบฟอร์ม(ไม่บังคับ)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.