Zgłoszenie na kurs Emaus, luty 2014

Zapisujesz się na kurs Emaus prowadzony przez SNE śś. Piotra i Pawła we Wrocławiu. Poprawnie wypełniony formularz powinien zawierać wszystkie informacje zawarte w polach oznaczonych jako "wymagane".
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Informacje zawarte w formularzu będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby Szkoły Nowej Ewangelizacji śś Apostołów Piotra i Pawła i nie będą udostępniane osobom trzecim.