Chcem pomôcť počas krízy koronavírusu
Registračný formulár pre dobrovoľníkov, ktorí chcú pomôcť seniorom a ľuďom odkázaným na pomoc druhých počas mimoriadnych opatrení v rámci prevencie šírenia koronavírusu.

Pomôžme jeden druhému v čase, kedy to najviac potrebujeme.

Kvôli zabezpečeniu ochrany zdravia blízkych osôb sa dobrovoľníkmi môžu stať ľudia, ktorí spĺňajú nasledujúce predpoklady:
- vek 18 - 60
- v domácnosti dobrovoľníka sa nenachádza osoba staršia ako 70 rokov, onkologický pacient, pacient s respiračnými problémami, so zníženou imunitou a pod.
- ak má deti do 10 rokov (vrátane), musí mať počas dobrovoľníckej služby zabezpečené ich stráženie osobou vo veku 18 - 60 rokov
- bezúhonnosť
Krstné meno *
Priezvisko *
Telefónne číslo *
Adresa *
Ulica. číslo domu, mesto, PSČ
E-mail *
V akej oblasti by ste mohli pomôcť? *
Označte ľubovoľný počet možností
Required
Lokalita, v ktorej ste ochotná/-ý pomáhať *
Required
Časy, v ktorých ste k dispozícií *
Required
Čestné prehlásenie *
Prehlasujem, že som zdravotne spôsobilý/-á vykonávať dobrovoľnícku činnosť, netrpím prejavmi ochorenia (horúčka, kašeľ a pod.), počas posledných 4 týždňov som nebol v krajine, kde sú evidovaní pozitívne testovaní na COVID-19 a nemám vedomosť o tom, že by som počas uplynulých 14 dní prišiel do kontaktu s infikovanou osobou. Zároveň prehlasujem, že mi v tomto období nebola nariadená karanténa. Ďalej čestne prehlasujem, že nemám záznam v registri trestov a nie je voči mne vedené trestné konanie. Prehlasujem, že som nezamlčal/-a žiadne závažné skutočnosti a všetky uvedené informácie sú pravdivé. Som si vedomý/-á, že zamlčaním alebo uvedením nepravdivých informácií by som mohol ohroziť seba alebo príjemcu mojej pomoci. Zároveň sa zaväzujem postupovať podľa pokynom mestskej časti, v súlade s hygienickými zásadami a tak, aby som neohrozil seba alebo občanov, ktorým je pomoc určená.
Spracovanie osobných údajov *
Vaše osobné údaje budú použité výhradne na účely poskytovania pomoci pre seniorov a ľudí odkázaných počas krízového stavu na pomoc iných a zabezpečenie potrebných úloh Mestskej časti Bratislava - Ružinov. Nebudú použité na marketingové, či štatistické účely. Viac info na https://bit.ly/informacia-o-spracovani-osobnych-udajov
Upozornenie *
Vzhľadom na to, že dobrovoľníci budú prichádzať do kontaktu s inými obyvateľmi (najmä so seniormi), a podmienkou zaradenia do databázy je aj bezúhonnosť, mestská časť si vyhradzuje právo preveriť ju prostredníctvom registra trestov. Dodanie výpisu sa od uchádzačov nevyžaduje.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy