ŠMM darbo grupėje pristatyto etatinio mokytojų darbo apmokėjimo modelio modeliavimas
Modelį įrėminantys elementai dėliojami taip, kad maksimaliai atitiktų tai, ką pradiniuose variantuose siūlė profesinės sąjungos su tuo, ką siūlo ir atkakliai „stumia“ Švietimo ir mokslo ministerija. Kartu atsižvelgta į anksčiau skelbtos anketos (gauta virš 3 500 atsakymų) apie kai kuriuos būsimus darbo apmokėjimo aspektus rezultatus.

Be jokios abejonės, galimos korekcijos (net ir nemažos), tik pasiūlymai turėtų būti stipriai argumentuoti.

Į klausimus apie tai kokios kompetencijos bus vertinamos ir kaip tai vyks, ministerija kol kas neatsakė, todėl lygiagrečiai vartojama ir kvalifikacinės kategorijos sąvoka.

Atsakymų laukiame iki kovo 22 d.


Paruošė:
LŠPS pirmininkas A. Jurgelevičius ir pirmininko pavaduotojas E. Milešinas

Mokytojo etatas – 36 val. (turi būti sukurti saugikliai, neleidžiantys beatodairiškai skaidyti etatą)
Kontaktinių valandų skaičius etate turi būti stabilus ar gali būti tam tikri svyravimai (mažiau nei 18 ir daugiau nei 18 valandų)? (priklausomai nuo dėstomo dalyko, ugdymo pakopos, kvalifikacinės kategorijos (kompetencijų lygmens) ir t.t.)
Jei manote, kad kontaktinių valandų skaičius etate gali svyruoti, nurodyti galimą minimalų ir galimą maksimalų skaičių.
Pasiruošimas pamokoms 33 proc. (nuo turimų kontaktinių valandų)
Rašto darbų tikrinimas diferencijuojamas (priklausomai nuo dalyko ir ugdymo pakopos)
Pasiruošimo pamokoms ir rašto darbų apimtys galėtų tarpusavyje koreliuoti ir neviršyti 40 proc. (nuo turimų kontaktinių valandų)
Mokinių vertinimas ir tėvų informavimas 10 proc. (nuo turimų kontaktinių valandų skaičiaus)
Kvalifikacijos mokytojams kėlimas 40 val./m.m. (gali būti paverstas ir procentais)
Likęs darbo laikas (tai būtų maždaug 8 valandos) būtų skirtas darbui mokyklos bendruomenėje
Darbai mokyklos bendruomenei turi būti diferencijuojami pagal turimą kvalifikacinę kategoriją (kompetencijų lygmenį) (tik aukštesnės kvalifikacijos (kompetencijų) mokytojas galėtų atlikti tam tikras pareigas)
Už darbą mokyklos bendruomenėje atlyginimas turi būti diferencijuojamas pagal turimas kvalifikacines kategorijas (kompetencijų lygmenį) (kuo aukštesnė kvalifikacija (kompetencija), tuo atlyginimas didesnis)
Darbai mokyklos bendruomenėje turi skiriami darbdaviui ir darbuotojui susitarus (turi būti paruoštas pavyzdinis mokytojo pareigybės aprašas, bet jis nebus baigtinis)
Tarnybinio atlyginimo koeficientas už kontaktines valandas ir nekontaktines valandas, „pririštas“ prie kontaktinių valandų (pasiruošimas, rašto darbų taisymas, vertinimas, informavimas, kvalifikacijos kėlimas) (K1) turi būti mažesnis nei koeficientas už nekontaktines valandas darbui mokyklos bendruomenei (K2)
Tiek koeficientas K1, tiek koeficientas K2 didėja atsižvelgiant į mokytojo darbo stažą
Tik koeficientas K2 didėja atsižvelgiant į turimą kvalifikacinę kategoriją (kompetencijų lygmenį)
Turi būti suformuotas atskiras klasės vadovo (grupės kuratoriaus) etatas, į kurį būtų įtrauktos ir kai kurios pagalbos specialistų funkcijos. Jį pretenduojantiems užimti darbuotojams turi būti suformuluoti atskiri kvalifikaciniai reikalavimai bei numatyta specifinė atestacijos (kompetencijų lygmens nustatymo) tvarka (šių specialistų mokyklose trūksta, jų darbo apimtys, pildant teisės aktus ir keliant vis didesnius reikalavimus mokyklai, didėja)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms