Dotazník o bežeckom lyžovaní v Kremnických vrchoch

Vážená pani, vážený pán,
som študentom Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici a prosím Vás o vyplnenie tohto dotazníka, ktorý je zameraný na zistenie Vášho postoja k aktuálnym podmienkam pre bežecké lyžovanie v Kremnických vrchoch. Dotazník je anonymný a všetky údaje budú použité len pre účely spracovania diplomovej práce. Ďakujem. Bc. Matej Libič
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Kvalita úpravy tratí
  Frekvencia úpravy
  Množstvo upravovaných tratí
  Značenie tratí
  Dostatok nástupných bodov
  Atraktívne prírodné prostredie
  Možnosti parkovania
  Dopravná dostupnosť
  Informovanosť
  Ubytovacie služby v blízkosti
  Stravovacie služby v blízkosti
  Občerstvenie na tratiach
  Doplnkové služby
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question