แบบประเมินความพึงพอใจโครงการอบรม “การบริหารจัดการด้านการป้องกันอัคคีภัยภายในอาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร”
วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560
ณ ห้องประชุม 417 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1) เพศ
2) สถานะ
รายการประเมิน
5
4
3
2
1
การประชาสัมพันธ์โครงการ
การกำหนดระยะเหมาะสม
การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
เนื้อหาที่จัดตรงกับความต้องการ
การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและข้อซักถาม
ความรู้ก่อนเข้าร่วมโครงการ
ความรู้หลังจากเข้าร่วมโครงการ
ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดโครงการนี้
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of kmutnb.ac.th. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms