तपाँईको सपना हामी पुरा गर्छौँ

कृपया आफ्नो सपनाहरु हामीलाई बाँडनुहोस् । हामीले यो सपना कागजमा लेखी वा पेन ड्राइभमा राखी त्यसलाई साथमा लिएर १४ अंचलबाटै लुम्बिनी जान्छौँ अनि बाकसमा राखी १० बर्ष सम्म पुर्नेछौँ। अनि प्रण गर्नेछौँ कि यी विवेकशील सपनाहरुलाई हामी विपनामा परिणत गर्नेछौँ। १० बर्ष पछि फेरि खोल्ने छौँ हेर्नको लागि हामीले मिलेर यो सपना साकार पार्यो को पारेन भनेर?

Please share your dreams below. We will take it with us as we walk to Lumbini from all 14 zones of Nepal. Once there we will take an oath to fulfill it. We will then put your dreams in a time-capsule, dig a hole, bury it there to be opened 10 years later. We will check if we all have fulfilled these dreams or not?

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question