Dotazník pre prípravu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Beňadovo na roky 2016 - 2023 (pre podnikateľov)

  Captionless Image

  Vážený podnikateľ,

  dotazník, ktorý máte pred sebou bude slúžiť na prípravu dokumentu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Beňadovo. Je to významný strategický dokument, na základe ktorého sa môže naša obec a podnikatelia v nej uchádzať o finančné prostriedky z domácich zdrojov ako aj z fondov EÚ. V záujme vytvoriť, čo najkvalitnejší dokument prosíme Vás o spoluprácu a spoluúčasť na príprave podkladov pre jeho tvorbu.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question