Międzynarodowy kwestionariusz HALT (Halitosis Associated Life-quality Test)
sprawdź czy istnieje u Ciebie potrzeba wykonania zabiegu kryptolizy migdałków podniebiennych. Oceń stopień dolegliwości od 0 – brak objawu, do 5 – objaw maksymalnie nasilony
Email address *
Oddychanie głównie przez usta *
Częste zapalenia migdałków podniebiennych *
Częste zapalenia zatok przynosowych *
Obawa/świadomość nieprzyjemnego zapachu z ust *
Napięcie / złe samopoczucie wynikające z brzydkiego zapachu z ust *
Napięcie/złe samopoczucie wynikające z brzydkiego zapachu z ust *
Problemy z żuciem/ograniczanie spożycia określonych pokarmów w związku z brzydkim zapachem z ust *
Zmiana smaku *
Problemy z mówieniem/zasłanianie ust podczas mówienia związane z brzydkim zapachem z ust *
Zmiana wyglądu z powodu brzydkiego zapachu z ust *
Obniżenie nastroju z powodu oddychania przez usta *
Kłopoty z koncentracją z powodu brzydkiego zapachu z ust *
Zakłopotanie z powodu brzydkiego zapachu z ust *
Poświęcanie czasu z powodu brzydkiego zapachu z ust *
Mówienie z większej odległości z powodu brzydkiego zapachu z ust *
Unikanie spotkań towarzyskich z powodu brzydkiego zapachu z ust *
Kłopoty z porozumieniem się z powodu brzydkiego zapachu z ust *
Wspomniany przez kogoś brzydki zapach z ust *
Zmniejszenie dochodu z powodu brzydkiego zapachu z ust *
Utrata statusu w towarzystwie z powodu brzydkiego zapachu z ust *
Zmniejszenie satysfakcji z życia z powodu brzydkiego zapachu z ust *
Next
This content is neither created nor endorsed by Google.