แบบสำรวจโรงเรียน เรื่องป้องกันเด็กจมน้ำ (สำหรับ ผอ.โรงเรียน)
คำชี้แจง: แบบสำรวจนี้ต้องการทราบข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ของการป้องกันเด็กจมน้ำ การสร้างความปลอดภัยของนักเรียน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการจมน้ำ และการเรียนการสอนทักษะความปลอดภัย 5 เรื่อง

1. เรียนรู้สิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการจมน้ำ

2. ฝึกลอยตัวในน้ำได้อย่างน้อย 3 นาที เพื่อรอการช่วยเหลือ

3. ฝึกเคลื่อนตัวจากท่าลอยตัว เพื่อเข้าเกาะขอบฝั่งได้อย่างน้อย 15 เมตร

4. ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยตะโกน ยื่น โยน และรู้จักเตรียมอุปกรณ์

5. สร้างนิสัยใส่ชูชีพก่อนทุกครั้ง เมื่อมีกิจกรรมหรือเดินทางทางน้ำ

ขอความร่วมมือผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายแล้ว ให้ข้อมูลในแบบสำรวจนี้
ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจะถูกเก็บเป็นความลับและถูกนำเสนอเฉพาะในงานวิชาการเท่านั้น

จึงขอความร่วมมือจากท่าน โปรดช่วยสำรวจและตอบคำถามตามความเป็นจริง
เพื่อจะได้นำข้อมูลไปพัฒนาแนวทางส่งเสริมความปลอดภัยและลดอัตราการเสียชีวิตของเด็กอายุ 5-9 ปี จากการจมน้ำ ต่อไป

ก. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
1.ชื่อโรงเรียน *
Your answer
2.ที่อยู่โรงเรียน
หมู่ที่ *
Your answer
ถนน *
Your answer
ตำบล *
Your answer
อำเภอ *
Your answer
จังหวัด *
Your answer
รหัสไปรษณีย์ *
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ *
Your answer
3.ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชื่อผู้อำนวยการโรงเรียน *
Your answer
เบอร์มือถือ *
Your answer
Email address: *
Your answer
4.บุคลากรในโรงเรียน
จำนวนครู (ระบุเป็นตัวเลข) *
Your answer
จำนวนบุคลากรอื่น (ระบุเป็นตัวเลข) *
Your answer
5.การเปิดสอนเรื่อง การป้องกันการจมน้ำ
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น *
Required
6.รายละเอียดจำนวนนักเรียน
จำนวนนักเรียนทั้งหมดในปีการศึกษา 2559 (ระบุเป็นตัวเลข) *
Your answer
** โปรดลงรายละเอียดเฉพาะประถมศึกษา (ระบุเป็นตัวเลข)
6.1จำนวนนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เพศชาย *
Your answer
เพศหญิง *
Your answer
รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น *
Your answer
6.2จำนวนนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เพศชาย *
Your answer
เพศหญิง *
Your answer
รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น *
Your answer
6.3จำนวนนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เพศชาย *
Your answer
เพศหญิง *
Your answer
รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น *
Your answer
6.4จำนวนนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เพศชาย *
Your answer
เพศหญิง *
Your answer
รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น *
Your answer
6.5จำนวนนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เพศชาย *
Your answer
เพศหญิง *
Your answer
รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น *
Your answer
6.6จำนวนนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เพศชาย *
Your answer
เพศหญิง *
Your answer
รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น *
Your answer
6.7จำนวนนักเรียนทั้งหมด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
เพศชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 *
Your answer
เพศหญิง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 *
Your answer
รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.