Strategický plán obce Litíč pro období 2019-2025
Tento formulář slouží ke zpracování dokumentu "Strategický plán obce Litíč pro období 2019-2025". Jedná se o základní dokument rozvoje obce společně a s územním plánem slouží k zajištění rozvoje území obce s dopady na všechny aspekty života v obci.
1. Jak hodnotíte úroveň následujících oblastí v obci?
Velmi dobrá
Spíše dobrá
Tak napůl
Spíše špatná
Velmi špatná
Nevím
Kulturní nabídka
Sportovní možnosti
Další nabídka pro volný čas
Úroveň sociálních služeb
Bezpečnost
Bezbariérový přístup
Práce obecního úřadu
Úroveň zdravotní péče
Nabídka pracovních míst
Příležitosti k podnikání
Nabídka a kvalita bytů
Možnosti pro stavbu rodinných domků
Úroveň hromadné dopravy
Možnosti pro cyklodopravu
Možnosti pro dopravu vlastním autem
Nákupní možnosti
Čistota obce
Celkový vzhled obce
Příroda a okolí
Činnost spolků a sdružení
2. Co je hlavním problémem obce:
Your answer
3. Potřebuje dle vašeho názoru obec následující:
Určitě ano
Spíše ano
Spíše ne
Určitě ne
Nevím
Vyšší podporu sportovních oddílů a spolků
Startovací byty
Byty pro seniory, s pečovatelskou službou
Omezení tranzitní dopravy v obci
Obecní policii
Úsekový radar městské policie
Chodníky na celém území obce
4. Uvítali by jste více kulturních, sportovních a společenských akcí v obci?
Your answer
5. Jaká skupina obyvatel by si zasloužila lepší péči než nyní?
6. Jaké aktivity, akce nebo služby a pro koho (pro jakou cílovou skupinu) by se měly v obci nově zavést?
Your answer
7. Jaký druh dopravy by obec měla v budoucnu více podporovat?
8. Co je třeba zlepšit na současném nakládání s odpadem?
9. Co by se mělo zlepšit na práci obce, obecního úřadu?
10. Jste celkově spokojeni s životem v obci:
11. Chcete se z obce někdy odstěhovat? Pokud ano, proč?
12. V čem je podle Vás Litíč lepší než jiné obce?
Your answer
13. Co by v Litíči rozhodně nemělo za 15 let chybět?
Your answer
14. Jaký je Váš věk?
15. Jaké je Vaše pohlaví:
16. Jaké je Vaše vzdělání:
17. V obci:
18. Typ Vaší domácnosti:
19. Mezilidské vztahy v obci považujete za:
20. Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?
21. Jste ochoten /ochotna udělat něco pro rozvoj obce?
Your answer
22. Do dlouhodobého investičního plánu obce navrhuji tyto investice a záměry:
Your answer
23. Existuje v Litíči či okolní krajině nějaké místo, které je podle Vás zajímavé, dnes zanedbané a zaslouží si rozvoj? Napište prosím, kde je a jak si je představujete.
Your answer
24. Existuje v Litíči nebo okolí, objekt o kterém můžete říci: je to mé oblíbené místo, objekt....
Your answer
25. Myslíte si, že v Litíči a okolí existuje potencionál, který by mohl výrazněji přilákat turismus?
Your answer
26. Vaše náměty, připomínky, komentáře:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service