แบบฟอร์มส่งคำขอรายการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แบบฟอร์มสำหรับส่งคำขอรายการทรัพยากรสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่เป็นสมาชิกสำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในช่วงปิดให้บริการเป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 19-30 เม.ย. 2564 เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

🌟 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2310-8636

🌟 ค้นหาหนังสือผ่านฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (WebPAC) ได้ที่ https://library.lib.ru.ac.th

ข้อตกลง :
1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จะจัดส่ง Link ให้ทางอีเมล
2. หนังสือที่ให้บริการยืมตัวเล่ม ได้แก่ หนังสือทั่วไป หมวด A-Z ตำราเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหง หนังสืออนุสรณ์ ระบุสถานที่ "หอสมุดกลาง" หรือ "บางนา"
3. สมาชิกห้องสมุดมารับด้วยตนเอง พร้อมแสดงหลักฐาน ดังนี้
3.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคปัจจุบัน
3.2 บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง แสดงบัตรประจำตัวประชาชน
3.3 แบบรายการขอยืมทรัพยากรสารสนเทศ ช่วงป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง (สมาชิกห้องสมุดจะได้รับทางอีเมล)
4. สถานที่ วัน เวลา ติดต่อนัดรับหนังสือ
4.1 สถานที่ "หอสมุดกลาง" นัดรับหนังสือหน้าประตูทางเข้าอาคารสำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
4.2 สถานที่ "บางนา" นัดรับหนังสือประตูทางออกด้านหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา
4.3 วัน เวลา นัดรับหนังสือ จะแจ้งทางอีเมล (ในวันและเวลาราชการ)
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy