แบบฟอร์มส่งคำขอรายการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 น.
ปรับเปลียนไปใช้แบบฟอร์มนี้ค่ะ -> https://www.lib.ru.ac.th/services/bookrequest-form.php
ขอบคุณที่ใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะ
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy