Cais am Swyddog Marchnata i'ch busnes! / Apply for a Marketing Officer for your business!
Mae gan Llwyddo'n Lleol gynnig unigryw i 15 o fusnesau ledled Gwynedd a Môn. Dyma gyfle i dderbyn cefnogaeth am ddim gan swyddog marchnata dros gyfnod o amser. Os yn llwyddiannus, bydd y cynllun yn cyflogi swyddog marchnata i weithio gyda chi am ddiwrnod yr wythnos, dros gyfnod o 10 wythnos. Cyfle i gael blas ar gymorth marchnata, ehangu eich cynulleidfa, a bod yn rhan o gynllun cyffrous sy'n cefnogi llwyddiant lleol!

Llwyddo'n Lleol has a unique offer for 15 businesses across Gwynedd and Anglesey. This is an opportunity to receive free support from a marketing officer. If successful, the scheme will fund a part time marketing officer to work with you for a day a week, over a 10 week period. A brilliant chance to experience marketing support, expand your audience, and to be a part of an exciting project that aims to support local success!
Enw eich busnes / Business Name *
Ym mhle mae eich busnes wedi ei leoli? Where are you based as a business?
Eglurwch sut gall y Swyddog Marchnata helpu eich busnes? Explain how a Marketing Officer could help your business?
Eglurwch pam fod eich busnes angen y gefnogaeth mae'r prosiect yma yn ei gynnig? Explain why your business needs the support offered through a project like this?
Manylion cyswllt (rhif ffôn ac e-bost) / Contact Details (phone number and e-mail)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy