Tư vấn trực tuyến

Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề học tập của các bạn sinh viên Viện Điện tử Viễn thông sẽ được chuyển tới Ban cố vấn trả lời một cách nhanh chóng nhất.
Sinh viên chú ý, các vấn đề liên quan đến hệ thống trang sis và điểm xét học bổng sinh viên hỏi trực tiếp phòng đào tạo đại học tại: http://dtdh.hust.edu.vn/hoi-dap-tu-van
Các vấn đề liên quan đến học phí và các chế độ chính sách, sinh viên hỏi trực tiếp phòng Công tác chính trị và công tác sinh viên tại: http://ctsv.hust.edu.vn/ hoặc tại: https://www.facebook.com/ctsv.hust.edu.vn/
Các vấn đề liên quan đến quy chế đào tạo, sinh viên đọc kỹ quy chế tại link sau trước khi đặt câu hỏi:
http://dtdh.hust.edu.vn/41-ttqt/30-qc-dtdh-tin-chi
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question