Ankieta POE Świerklaniec - prosimy wysłać do 15 maja br.
Gmina Świerklaniec przystąpiła do opracowania aktualizacji „Programu ograniczenia emisji dla Gminy Świerklaniec”, który to dokument pozwoli na pozyskanie środków i realizację działań z zakresu ochrony powietrza w gminie.
Środki na sfinansowanie prac pochodzić będą z pozyskanych środków zewnętrznych, a także od inwestorów.
Do złożenia wniosku potrzeba jednak informacji o planowanych przez mieszkańców inwestycjach.
W tym celu zapraszamy mieszkańców do wypełnienia niniejszej ankiety, która posłuży aktualizacji dokumentu POE oraz umożliwi ubieganie się o dofinansowanie.


Wypełniając ankietę i przesyłając ja poprzez naciśnięcie PRZEŚLIJ mieszkaniec oświadcza, że:
1. Ja niżej podpisany, działając w trybie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z pózn. zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Świerklaniec
2. Dane osobowe gromadzone są w celu opracowania aktualizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Świerklaniec
3. Moja zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna; zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych i ich poprawiania.

W razie pytań, uwag związanych z ankietą lub Programem prosimy o kontakt z:
• Urzędem Gminy Świerklaniec – tel. 32 284 48 53 w. 54
• Firmą Ekoscan Innowacja i Rozwój sp. z o.o., która zajmuje się opracowaniem dokumentu i wniosku – tel. +48 794 243 787, e-mail: justyna.zastrzezynska@ekoscan.pl

Rok budowy budynku
Your answer
Powierzchnia ogrzewana budynku [m2]
Your answer
Czy budynek posiada nowe okna: *
Czy budynek posiada ściany zewnętrzne ocieplone: *
Czy budynek posiada dach/stropodach ocieplony: *
Rok produkcji kotła/pieca:
Your answer
Stosowane obecnie źródło ciepła: *
Required
Przygotowanie ciepłej wody obecnie:
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms