ANKIETA BADAJĄCA LOKALNE WARUNKI DO ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Szanowni Państwo,
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” (LGD) podjęła prace nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023, której głównym celem będzie aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru Miasta i Gminy Chełmża, Łubianka, Łysomice i Papowo Biskupie. W związku z tym, że w ramach strategii będzie dostępnych wiele środków na rozwój podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz instytucji otoczenia biznesu, prowadzimy aktualnie badanie dotyczące lokalnej przedsiębiorczości. Udzielone odpowiedzi w tej ankiecie pozwolą nam dokładnie zdiagnozować problemy przedsiębiorców na obszarze LGD oraz podjąć działania w celu ich rozwiązania. Zapraszamy do udziału w ankiecie. Termin składania ankiet mija 5 września 2015 roku.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorstw
  Oferta terenów i budynków dla przedsiębiorców
  Wsparcie doradcze i szkoleniowe
  Bezpieczeństwo publiczne
  Komunikacja lokalna (połączenia drogowe, stan dróg)
  Wydawanie decyzji przez Urząd Gminy/Urząd Miasta
  Dostępność infrastruktury technicznej i komunalnej
  Promocja przedsiębiorczości
  Pomoc w nawiązywaniu kontaktów z przedsiębiorcami z zagranicy
  Pomoc w pozyskaniu dotacji i funduszy unijnych
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question