Ερωτήσεις για υποψηφίους Ευρωβουλευτές
Στοιχεία υποψηφίου
Όνομα *
Η απάντησή σας
Επώνυμο *
Η απάντησή σας
Κόμμα με το οποίο είναι υποψήφιος/α *
Η απάντησή σας
Δ/νση ηλεκτρονικής επικοινωνίας *
Η απάντησή σας
Τηλέφωνο *
Η απάντησή σας
Ιστοσελίδα:
Η απάντησή σας
Επόμενο
Μην υποβάλετε ποτέ κωδικούς πρόσβασης μέσω των Φορμών Google.
Αυτή η φόρμα δημιουργήθηκε μέσα στον τομέα Baldpixel.