แบบสอบถามการใช้งานเว็บไซต์ราคายางดอทคอม (www.rakayang.com) ชุดที่ 1

เพื่อให้การพัฒนาเว็บไซต์เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ทางทีมงานเว็บไซต์ราคายางดอทคอม ซึ่งเป็นผู้ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับราคายางจึงจัดทำแบบสอบถามนี้ขึ้นมาเพื่อรวมรวมข้อมูลและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นไปๆ
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question