Anmälan Svenska skolan Teneriffa 2018-19
Stort tack för ert visade intresse för Svenska skolan Teneriffa. För att ge er och framför allt ert barn en så bra start som möjligt så är det värdefullt för oss att få in så mycket information som möjligt redan nu. Vänligen fyll i ett formulär per barn. Alla uppgifter ni lämnar nedan kommer stanna i skolans databas och inte spridas vidare. Efter att vi fått er anmälan kommer vi skicka er ett personligt mail som bekräftar er anmälan, svar på om vi har plats för ert/era barn och lite senare en faktura på inskrivningsavgift/depositionsavgift. Denna avgift ger er fortsatt platsgaranti.
Barnets namn (tilltalsnamn + efternamn) *
Your answer
Tänkt årskurs som barnet ska börja i när de kommer till vår skola. *
Barnets personnummer (10 siffror) *
Skriv det i formen 051128-1234 (År Månad Dag - siffror)
Your answer
Planerat startdatum för ert barn *
För bästa möjliga skolstart vill vi senast en dag innan träffa er i ett inskrivningssamtal. Vid detta samtal lär vi känna varandra samt tar en runda i skolans lokaler. För korttidselever går vi även igenom medhavda planeringar och material. Därför vill vi att ni planerar för detta samtal, som alltså görs senast en vardag innan skolstart. För att boka in detta samtal är det viktigt att ni meddelar er ankomstdag så snart ni vet den.
Your answer
Planerat slutdatum för ert barn *
Sista skoldag
Your answer
Barnets adress i Sverige *
Your answer
Har ert barn några allergier? *
Your answer
Vårdnadshavarnas namn (för och efternamn) *
För- och efternamn på er båda.
Your answer
Vårdnadshavarnas emailadresser *
Vänligen separera era mailadresser med ett semikolon ;
Your answer
Vårdnadshavarnas telefonnummer
Vänligen skriv telefonnummerna i samma ordning som ni ovan angav era namn, så att vi vet vems nummer som är vems. Skriv det i formen: 0046... eller motsvarande för andra landsnummer.
Your answer
Namn på kontaktperson på barnets senaste skola
Vi spar dessa uppgifter ifall vi behöver kontakta skolan för eventuella förtydliganden kring något som berör ert barns skolgång.
Your answer
Email till kontaktperson på barnets senaste skola
Your answer
Namn på barnets senaste skola
Your answer
Barnets nationalitet
Your answer
Vilket språk som talas i ert hem? *
Vår skola använder svenska som språk och därför är det viktigt att barnet är förtrogen med detta språk.
Your answer
Kunskaper i spanska? *
Vår skola ger alla elever från Förskoleklass och uppåt motsvarande 4 lektioner per vecka i spanska (förskola 2 lektioner) med möjlighet att köpa till en extra lektion efter skoltid (för elever som stannar längre tid). Beskriv ert barns förkunskaper i spanska. Detta underlättar för oss när vi skapar grupper som i detta fall är nivågrupperade.
Your answer
Extra lektioner i spanska? *
För elever i åk 1 och uppåt som stannar längre tid, 3 månader eller längre, så erbjuder vi extralektioner i spanska. Fokus på dessa lektioner är konversation och värdet i att våga prata ett nytt språk. Kostnaden är 130€ för perioden okt-april, en lektion per vecka.
Required
Är minst en av vårdnadshavarna svensk medborgare?
Detta är inget krav för att antas till vår skola, men däremot ett måste om det blir aktuellt med ansökan av bidrag från Skolverket. Detta bidrag kan ni läsa mer om på vår hemsida: http://teneriffaskolan.com/ansokan/statsbidrag.html
Your answer
Har ert barn behov av särskilt stöd i skola/förskola? *
Vi vill alltid hjälpa alla elever oavsett vilka behov som finns, men ibland kan vi tvingas säga nej eller debitera extra för utökade kostnader. Därför är det viktigt att vi redan nu får veta så mycket som möjligt i denna fråga. Om det finns åtgärdsprogram eller diagnoser gjorda så vill vi ta del av dessa alternativt få ert godkännande att få ta del av dem.
Your answer
Jag har läst igenom och förstått skolans riktlinjer kring barn i behov av särskilt stöd. *
Required
Tillåtelse att begära in ert barns IUP/Elevdokumentation/Betyg från nuvarande skola i Sverige? *
För att kunna förbereda oss på bästa i att kunna ge ert barn en bra skolstart är det värdefullt för oss att vi får ta del av den dokumentation som finns. Har vi er tillåtelse att kontakta er skola i Sverige i detta ärende? Självklart är det ännu bättre om vi inte behöver kontakta utan att ni förser oss med dessa uppgifter innan er ankomst till Teneriffa.
Required
Övrigt?
Finns det något annat vi bör veta för att kunna ge ert barn en så bra skolgång som möjligt? Senast en vardag innan planerad skolstart för ert barn bokar vi in ett inskrivningssamtal. Vid detta samtal, som sker med elev, vårdnadshavare och aktuell lärare går vi igenom eventuellt medhavda planeringar, elevdokumentationer, material mm. Vi välkomnar dock att så mycket som möjligt skickas till oss i förväg på adressen info@teneriffaskolan.se
Your answer
Intresserad av att delta i idrottsklass?
Under veckorna 40-48 (okt-nov 2018) kommer det finnas möjlighet för elever från åk 6 – gymnasiet att delta i Idrottsklass. Fokus kommer att ligga på uthållighetsträning och innehålla löpning, styrketräning, rullskidor, cykel, orientering, simning mm. Vi kommer även att varva med inslag av klassiska beachaktiviteter, typ volleyboll, fotboll etc. Läs mer på skolans hemsida: http://teneriffaskolan.com/ansokan/idrottsprofil.html
Tilläggsinformation idrottsklass
Om ni svarade ja på förra frågan, angående deltagande i idrottsklass. Berätta här lite om ert barns idrott.
Your answer
Godkännande enligt dataskyddsförordningen GDPR *
De personuppgifter ni lämnar i detta dokument sprids inte vidare till annan part utan samlas in enbart i syfte med att kunna förbereda eventuell skolgång för ert/era barn på vår skola. Ni kan när ni vill begära ut dessa uppgifter eller be att få dem raderade. För att vi ska kunna gå vidare behöver vi dock ert godkännande på att vi tar emot dessa uppgifter och att vi alltså får använda dem inom skolans lärarkår för att kunna ge ert barn bästa framtida förutsättningar på Svenska skolan Teneriffa.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Svenska skolan på Tenerife. Report Abuse - Terms of Service