ทดสอบเพื่อวัดโอกาศเข้ารับราชการ

0-9 คะแนน วิกฤตแล้ว สั่งซื้อมาแล้วรีบอ่านด่วนๆเลยครับ
10-19 คะแนน โอกาศเริ่มมาแล้วนะครับ เริ่มอ่านเยอะๆเพื่อให้ติดชัวร์ๆ
20-29 คะแนน อยู่ในกลุ่ม มีโอกาศ สอบติดมากกว่า 40เปอร์เซ็นแล้ว มาทำให้มันเป็น 100เลยครับ
30-39 คะแนน อยู่ในกลุ่มท็อปแล้วครับ มาทำข้อสอบต่อไปเพื่อให้รักษาพื้นที่ของเราไว้ครับ

สั่งซื้อข้อสอบ
คลิกที่นี่ https://forms.gle/YnWnzh7D53FFAqw58
ความรู้ ความสามารถทั่วไป . ข้อ 1 ลิง : กล้วย หมู : ?
1 point
ข้อ 2 พัดลม : ใบพัด
1 point
ข้อ 3 ครู : ตำราเรียน แล้ว ? : ?
1 point
ข้อ 4 ประดิษฐ์ : ระเบียบ แล้ว ? : ?
1 point
ข้อ 5 ศีล : กฎหมาย แล้ว ? : ?
1 point
2. จงอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 1-4 . “ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมิได้หมายถึงแนวคิดที่ใช้เฉพาะกับการเกษตรกรรมเท่านั้น แต่ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับงานทุกชนิด ทั้งในการทำไร่ทำนา การบริหารธุรกิจ การบริหารราชการ ฯลฯ เพราหลักสำคัญของแนวคิดนี้คือการใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่อย่างมีเหตุผลคุ้มค่าทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ฉะนั้นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ใช่แนวคิดที่มุ่งเน้นการเอาชนะ การแข่งขันกับผู้อื่น หรือประเทศอื่น แต่เน้นเป้าหมายที่การสร้างประโยชน์สุขให้แก่ตนเองเป็นสำคัญ “ . 1.คำว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” หมายถึง
1 point
2.หลักของการบริหารจัดการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง คือ
1 point
3.เป้าหมายสูงสุดของการใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คือ
1 point
4.ทรัพยากรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ
1 point
ความรู้ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง . 1.นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ได้แก่
1 point
2.ด้านพลังประชารัฐ หมายถึง
1 point
3.พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพิธีของ
1 point
4.บทบาทหน้าที่ของ กกต.
1 point
5.สังคมผู้สูงอายุ
1 point
ข้อสอบภาษาไทย
Your answer
1.คำใดเขียนผิด
1 point
2.คำใดเขียนผิด
1 point
3.สำนวนที่หมายถึงการสนับสนุนผู้อื่นให้คิดร้ายกับพวกของตน
1 point
4.ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ หมายถึง
1 point
5.ผู้อาวุโสกว่าและเป็นเจ้านายชั้นผู้น้อยให้ความเมตตา
1 point
ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ 1.วิสัยทัศน์ หมายถึง
1 point
2.คน……………..มักจะไม่มีใครเชื่อถือคำพูด
1 point
3.ชาติเสือต้องไว้ลาย หมายถึง
1 point
4.ภาพลิงปิดหู ปิดตา ปิดปาก เกี่ยวข้องกับ
1 point
5.วัวหายล้อมคอก หมายถึง
1 point
(1) จงหาสิ่งที่ไม่เข้าพวก
1 point
(2) จงหาสิ่งที่ไม่เข้าพวก
1 point
(3) จงหาสิ่งที่ไม่เข้าพวก
1 point
(4) จงหาสิ่งที่ไม่เข้าพวก
1 point
(5) จงหาสิ่งที่ไม่เข้าพวก
1 point
ข้อสอบคณิตศาสตร์ . 1. เพื่อน 2 คน ขับรถจากที่นัดหมายจะไปพัทยา รถคันแรกวิ่งด้วยอัตราเร็ว 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง รถคันที่ 2 วิ่งด้วยอัตราเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง รถคันที่สองถึงก่อน 45 นาที อยากทราบว่าระยะทางจากจุดเริ่มต้นไปถึงพัทยาระยะทางกี่กิโลเมตร
1 point
2. กำหนดให้ 1*3 = 11 และ 5*9 = 91 . แล้ว (-1) * 7 = ?
1 point
3. แท็งก์น้ำรูปทรงสี่เหลี่ยมสูง 2 เมตร ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจุน้ำได้ 500 ลิตร อยากทราบว่าความกว้างโดยรอบของฐานเป็นเท่าใด
1 point
4. รถบรรทุกคันหนึ่งบรรทุกได้เที่ยวละ 3.3 ลูกบาศก์เมตร ถ้าต้องการถมที่ซึ่งมีความยาว 100 เมตร และกว้าง 33 เมตร ให้สูงขึ้น 20 เซนติเมตรจะต้องบรรทุกดินมาถมที่ดังกล่าวประมาณกี่เที่ยว
1 point
5. กำหนดให้ 7*6 = 45 และ 12*9 = 111 10*5 มีค่าเท่าไหร่
1 point
ข้อสอบภาษาอังกฤษ . 1. Supon has ………….. Manee.
1 point
2. These are ………….. harder decisions to make
1 point
3. They haven’t done any work………………..three days.
1 point
4. The doctor………………I am waiting for is in the operation room.
1 point
5. Many students failed………………. They didn’t study hard
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy