OZNÁMENIE VEREJNÉHO ŠPORTOVÉHO PODUJATIA (tzv. malé podujatie = do 300 účastníkov)
Formulár oznámenia tzv. malého podujatia organizátorom podujatia obci podľa § 4 zák. č. .../2013 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon")
1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE o tzv. MALOM PODUJATÍ
V sekcii č. 1 organizátor podujatia uvedie základné informácie o malom podujatí (do 300 účastníkov).
1.1 NÁZOV podujatia *
Tu sa uvedie oficiálny úplný názov, pod ktorým sa podujatie organizuje.
Your answer
1.2 DRUH a ÚČEL podujatia *
Tu sa uvedie, či organizované podujatie je športové, turistické alebo iné. Pri športovom podujatí uvedie aj druh športu, názov súťaže a vekovú kategóriu.
Your answer
1.4 DEŇ a ČAS KONANIA podujatia *
Tu sa uvedie deň, mesiac a rok kedy sa koná časť podujatia prístupná verejnosti. Ak podujatie trvá viac dní, uvedie sa prvý a posledný deň trvania podujatia. Pri celodennom alebo viacdennom podujatí sa uvedie aj program a časový harmonogram priebehu podujatia.
Your answer
1.4.1 Čas začiatku podujatia *
Tu sa uvedie čas, odkedy bude miesto konania podujatia prístupné verejnosti.
MM
/
DD
/
YYYY
Time
:
1.4.2 Čas ukončenia podujatia *
Tu sa uvedie čas, kedy sa predpokladá opustenie miesta konania podujatia verejnosťou.
MM
/
DD
/
YYYY
Time
:
1.4.3 Program podujatia
Tu sa uvedie časový harmonogram programu podujatia (dôležité najmä pri celodenných, viacdňových súťažiach, turnajoch a iných podobných podujatiach).
Your answer
1.5. Identifikácia/popis miesta konania podujatia *
Tu sa uvedie názov a adresa športového zariadenia a v prípade, ak sa podujatie má konať mimo športového zariadenia, presný popis pozemkov alebo iných priestorov, kde sa má podujatie konať.
Your answer
1.6 POČET ÚČASTNÍKOV - celkový *
Tu sa uvedie predpokladaný maximálny počet účastníkov podujatia z verejnosti, športovcov a členov podporných tímov, ktorí sa zúčastnia na podujatí v rovnakom čase.
Your answer
1.7 INÉ INFORMÁCIE o podujatí
Tu sa uvedú iné dôležité informácie (napr. obmedzenia dopravy; televízny prenos z podujatia; významní hostia; sprievodné podujatia a pod.).
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service