WNIOSEK O DOFINANSOWANIE DO WYPOCZYNKU LUB EDUKACJI PODOPIECZNYCH FUNDACJI BULLERBYN

Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z dokumentami regulującymi zasady dofinansowywania wypoczynku lub edukacji podopiecznych Fundacji Bullerbyn:
- Regulamin dofinansowań podopiecznych Fundacji Bullerbyn
https://docs.google.com/document/d/1xj31sCh_EgqUCeYIB0J8MmpYjbvD4syeRK_uTjtLAMw/pub
- Tabela dofinansowań podopiecznych Fundacji Bullerbyn na 2016 r.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I2WPLF89GnNxz69r4dlIaleNK-vhY3ufB0KiwF0lhfM/pubhtml?gid=357886000&single=true

  Dane wnioskodawcy/podopiecznego

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Wnoszę o przyznanie dofinansowania do wypoczynku lub edukacji mo/jego/ich dziec/ka/i - podopieczn/ego/ych Fundacji Bullerbyn oraz składam stosowne oswiadczenia

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Jednocześnie oświadczam, że przyjmuję do wiadomości następujące informacje:

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Dane podopiecznych

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question