Δήλωση στοιχείων μαθητών ΕΠΠΑΙΚ 2016-17 Τμήμα Α

  This is a required question
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Περιγράψτε στις παρακάτω κλίμακες, που τοποθετείτε τον εαυτό σας ως προς την ικανότητα - δεξιότητα - εξοικείωσή σας με το αντίστοιχο πεδίο χρήσης του Η/Υ. Δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος εξοικείωσης με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες/λογισμικά. Οι πληροφορίες ζητούνται για να δημιουργηθούν ισοδύναμες ομάδες εργασίας και να σχεδιαστεί η εκπαιδευτική προσέγγιση.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question