Draag een actieve student aan!

Betrokken studenten van de FMG in beeld, Week van de Actieve Student

- ken jij betrokken studenten?
- ben jij die actieve student?

In de Week van de Actieve Student (2 - 6 april) worden actieve studenten in een positief daglicht gesteld. Studenten hebben vaak het imago dat ze alleen uitslapen en borrelen. Echter zijn ze van grote meerwaarde voor de FMG, UvA en de maatschappij. Veel studenten zetten zich in voor hun studie(vereniging), doen vrijwilligerswerk, organiseren activiteiten of hebben een bestuursfunctie naast hun studie.

De Facultaire Studentenraad van Maatschappij- en Gedragswetenschappen wil deze studenten in beeld brengen door portretten van betrokken en actieve studenten binnen de FMG te maken. Het portret zal bestaan uit een foto, een stukje informatie over de student en waar hij/zij zich mee bezig houdt. De portretten van de FMG studenten worden in en om de UvA getoond om actieve studenten in het zonnetje te zetten en studentbetrokkenheid te stimuleren.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question