Utvärdering av D-Dagen 2019
Hej, besökte du D-Dagen 2019?

Vi i projektgruppen skulle uppskatta om du kunde svara på några frågor om hur du upplevde ditt besök samt informationen kring mässan. Den information vi samlar in kommer att användas i utvärderings- och utvecklingssyfte av D-Dagen.

----

Evaluation of D-Dagen 2019

Hi, did you visit D-Dagen 2019?

he project group would appriciate if you would be able to answer a few questions about how you experienced both the fair and your own participation. The information gathered will be useed for evaluation purposes and to improve your experience as exhibitors in the future.
Allmän information
General information
Vilket program läser du? *
What programme are you studying?
Vilket år påbörjade du dina studier? *
What year did you begin your studies?
Vad var ditt syfte med att besöka D-Dagen? *
What was your purpose of visiting D-Dagen?
Required
Deltagande utställare
Participating companies
I vilken mån upplevde du att du mötte företag som var relevanta för dig? *
To what degree did you meet companies that were relevant to you?
Inte alls / Not at all
I stor utsträckning / To a high degree
Kommentarer
Comments
Vilka typer av företag är du mest intresserad av att träffa på D-Dagen? *
What type of companies are you most interested in meeting at D-Dagen?
Required
Kommentarer
Comments
Fanns det någon eller några typer av företag du saknade på D-Dagen i år? Om så, vilken eller vilka?
Är det några specifika företag du gärna ser på D-Dagen i framtiden, och om så, vilken eller vilka?
Event
Events
Kände du till att D-Dagen även anordnat event? *
Did you know that D-Dagen also arranged events?
Om du svarade ja, vilka event kände du till?
If you answered yes, which events did you know of?
Om du deltog på några event, vilka deltog du på?
If you participated in any events, which ones?
Marknadsföring och synlighet
Marketing and visibility
Upplevde ni att det fanns tillräckligt med information kring mässan? T.ex info om utställare, karta. *
Did you believe that the information regarding the fair was sufficient? For example exhibitor information and maps.
Inte alls / Not at all
I stor utsträckning / To a high degree
Kommentarer
Comments
Besökte du någonsin D-Dagens hemsida ddagen.se? *
Did you ever visit D-Dagen's web page ddagen.se?
Kommentarer
Comments
Använde du dig av den digitala katalogen över utställare eller den interaktiva kartan på ddagen.se före eller under ditt besök på D-Dagen? *
Did you ever use the digital catalogue or interactive map on ddagen.se before or during your visit at the fair?
Hur hörde du talas om D-Dagen 2019? *
How did you get to know about D-Dagen?
Avslutande information
Concluding information
Finns det något som skulle förbättrat din upplevelse av D-Dagen?
Is there anything in particular that would have improved your experience of D-Dagen?
Har du några ytterligare kommentarer eller synpunkter?
Do you have any further comments?
Godkänner du att vi sparar den information du angett för att utvärdera och utveckla D-Dagen? *
Do you approve of the information in this form being used for evaluating and improving D-Dagen?
UTLOTTNING AVSLUTAD. Vill du delta i utlottningen av biobiljetter? (kräver att mejladress anges) *
LOTTERY CLOSED. Do you want to participate in our giveaway of cinema tickets? (requires email address).
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy