Best Cosplay Team 2019
รูปแบบกิจกรรมและกติกาการประกวด Best Cosplay Team
สถานที่ Royal Paragon Hall ชั้น 5 Siam Paragon

วันเวลาในการประกวด : วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม เวลา 14.00 - 17.00 น.(เวลาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

วิธีการสมัครเข้าประกวด
1. สมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2562 ก่อนเวลา 23:59 น.
2. ทีมประกวดที่ได้รับอีเมล์ยืนยันจากทีมงาน จะต้องส่งไฟล์เพลงหรือคลิปวีดิโอให้ครบถ้วน ภายในคืนวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ก่อนเวลา 23.59 น.

รูปแบบกิจกรรม
การประกวดแต่งคอสเพลย์เป็นทีมจำนวนตั้งแต่ 2 - 5 คน ตามตัวละครจาก อนิเมะ มังงะ โทคุซัซสึ (เช่น มาส์คไรเดอร์​ หรือซุปเปอร์เซนไท) หรือเกม ทีมประกวดจะมีเวลาทีมละ 3 นาทีบนเวที สำหรับทำการแสดงโดยอ้างอิงเนื้อหาจากตัวละครเรื่องนั้น ๆ โดยทุกตัวละครในทีมจะต้องมาจากเรื่องเดียวกัน


ข้อกำหนดการประกวด
1. สมาชิกผู้เข้าประกวดในทีมจะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
2. ทีมประกวด 1 ทีม ประกอบด้วย สมาชิก 2-5 คน ต้องเป็นตัวละครที่มาจากเรื่องเดียวกันเท่านั้น
3. ทีมประกวดต้องส่งตัวแทน ที่มีชื่อตรงกับในแบบฟอร์มลงทะเบียน มารายงานตัวตามเวลาที่กำหนด (จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
4. ทีมประกวดสามารถสร้างสรรค์บทขึ้นมาเองเพื่อแสดงบนเวที โดยต้องมีขอบเขตอยู่ภายในเรื่องของตัวละครนั้น ๆ
5. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์สำหรับชุดและการแสดงที่เคยได้รับรางวัลงาน TGS Cosplay Contest ในปีก่อน ๆ จะไม่ได้รับการพิจารณารางวัล
6. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณากรณีมีข้อร้องเรียนภายหลังการตัดสิน หากเสร็จสิ้นการประกวดเกิน 7 วันไปแล้ว


รางวัล Best Cosplay Team
ผลการตัดสินจะมี 3 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท


กติกาการประกวด Best Cosplay Team
1. ชุดที่ใช้ประกวดจะต้องมาจาก อนิเมะ มังงะ โทคุซัซสึ (เช่น มาสค์ไรเดอร์ หรือซุปเปอร์เซนไท) หรือเกม เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้ตัวละครที่สร้างขึ้นเอง หรือ ตัวละครจากภาพยนตร์ที่มีการดัดแปลงมาจากมังงะหรืออนิเมะ (ยกเว้น ตัวละครจากการ์ตูนหรืออนิเมชั่น ที่ออกฉายในโรงภาพยนตร์ สามารถนำมาประกวดได้)
2. ชุดที่ใช้ในการประกวด จะต้องเหมือนต้นฉบับ ห้ามดัดแปลงหรือเพิ่มเติมให้ต่างจากต้นแบบ
3. ภาพตัวละครที่ต้องการ Cosplay ส่งให้ทีมงานจะต้องเป็นภาพอย่างเป็นทางการที่ได้รับการเผยแพร่จาก Official เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้ภาพที่เป็น Fanart หรือวาดขึ้นเอง
4. สามารถใช้ได้ทั้งชุดผ้าและชุดเกราะ
5. ชุด Cosplay สามารถใช้วัสดุได้ทุกรูปแบบ ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลรอบข้าง
6. ชุด Cosplay ต้องไม่มีการเปิดเผยร่างกายล่อแหลมทางเพศจนเกินไป หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของประเทศไทย
7. ทีมประกวดมีเวลาเซ็ตอัพฉากก่อนทำการแสดง 1 นาที, เวลาทำการแสดง 3 นาที และเวลาเก็บของลงจากเวที 1 นาที
8. กรณีใช้เวลาเกิน หรือยังคงเหลือเศษวัสดุจากการแสดง ทางคณะกรรมการจะทำการหักคะแนนเป็น % จากคะแนนรวม
9.ตัวแทนของทีมประกวดต้องแสดงหลักฐานของทางราชการ บัตรประชาชน ใบขับขี่ บัตรนักเรียน บัตรนักศึกษา หรือหนังสือเดินทางเพื่อเป็นการยืนยันตัวตน
10. ในกรณีจำเป็น เช่น มีสิ่งเทียมอาวุธที่จะพกพาเข้ามาในศูนย์การค้า ผู้เข้าประกวดต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับชุดและการแสดง เพื่อให้ทีมงานดำเนินการประสานงานให้
11. ผลการตัดสินจากคณะกรรมการและทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
12. ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎกติกาและระเบียบการต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


รูปแบบการให้คะแนน
แบ่งการให้คะแนนเป็น 3 หมวด รวม 100 คะแนน
1. ความเหมือนกับตัวละครต้นฉบับ รายละเอียดชุด และการแต่งหน้า 30 คะแนน
2. ความสมบูรณ์ของการแสดงบนเวที 50 คะแนน
3. ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอ 20 คะแนน
4. กรณีที่ทำการแสดงเกินเวลา ทีมงานจะหักคะแนนตามสัดส่วนดังนี้
- เกิน 3 นาที แต่ไม่เกิน 3 นาที 30 วินาที จะถูกหักคะแนน 5% จากคะแนนรวม
- เกิน 3 นาที 30 วินาทีเป็นต้นไป จะถูกหักคะแนน 15% จากคะแนนรวม
5. หากมีเศษวัสดุจากการแสดงของทีมประกวดใดคงเหลืออยู่บนพื้นเวทีและด้านหน้าเวที จะถูกหักคะแนน 10% ของคะแนนรวม


ตารางเวลาการประกวด (อาจมีการเปลี่ยนแปลงแปลงได้ในภายหลัง)
11.00 - 13.00 น. รายงานตัว ณ โต๊ะลงทะเบียน หน้ารอยัลพารากอนฮอลล์ (จะแจ้งตำแหน่งให้ทราบภายหลัง)
13.30 - 14.00 น. ตั้งแถวเพื่อเดินขบวนพาเหรดเข้าไปในรอยัลพารากอนฮอลล์
14.00 - 17.00 น. เริ่มการประกวดตามลำดับประเภท


**ข้อควรระวังสำหรับการ Cosplay ภายในศูนย์การค้า Siam Paragon**
1. ชุดและอุปกรณ์ ประเภท “สิ่งเทียมอาวุธ” เช่น ปืน ดาบ หรืออุปกรณ์อื่นใดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ให้เก็บอย่างมิดชิด หากไม่ได้อยู่ภายในบริเวณของงาน
2. กรณีที่ไม่สามารถนำเข้าได้ จะมีทีมงานประสานงานอยู่บริเวณจุดตรวจเข้างาน (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
3. พื้นที่ที่เป็นส่วนรับผิดชอบของงาน TGS 2019 คือภายใน Royal Paragon Hall ชั้น 5 Siam Paragon เท่านั้น
**กรณีที่ไปถ่ายรูปในบริเวณอื่น อาจจะโดนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของห้างขอความร่วมมือในการสงวนพื้นที่การใช้งาน
4. โปรดรักษาความสะอาด เคารพสิทธิ์และมารยาทของสังคมส่วนรวม
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of X10 Event. Report Abuse - Terms of Service