Anketa zadovoljstva restoranima studentske prehrane

Molimo Vas da ispunjavanjem ankete iskažete svoje stavove o restoranima studentske prehrane, raznolikosti ponude, cijeni, veličini porcije i čistoći. Rezultati upitnika bit će korišteni u svrhu poboljšavanja kvalitete, a sukladno tome i Vašeg zadovoljstva. Anketa je anonimna. Hvala na suradnji!
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question