განგრძობადი იურიდიული განათლების მე-8 ეროვნული კონფერენცია ბიზნესის სამართალში
კონფერენციის მომხსენებელთა შესარჩევი განაცხადის ფორმა
საკონტაქტო ინფორმაცია
სახელი გვარი *
ტელეფონის ნომერი *
ელ.ფოსტა *
უმაღლესი განათლება
სწავლის წლები, ინსტიტუტი/ფაკულტეტი/სპეციალობა
*
ექსპერტიზის სფერო
დაასახელეთ თქვენი კომპეტენციის სფერო(ები), რომელთა ფარგლებშიც შეგიძლიათ კონფერენციისათვის მოხსენების მომზადება
*
საკითხი/თემა, რაზეც აპირებთ მოხსენების გაკეთებას

შეგახსენებთ, რომ საკითხი უნდა იყოს აქტუალური, პრაქტიკული და სასურველია უკავშირდებოდეს ბიზნეს სამართლის სფეროში განხორციელებული რეფორმების შედეგებს. ერთი მოხსენების მოცულობა - 3 ასტრონომიული სთ.
* შეგიძლიათ ერთზე მეტი საკითხის შემოთავაზება (თითოეულზე 3 სთ)
*
უფრო დაწვრილებით თქვენს მიერ შერჩეული თემ(ებ)ის შესახებ (300-500 სიტყვა). 1) მოხსენების სახელწოდება. 2) შინაარსი და ხანგრძლივობა (ამ ნაწილში, გთხოვთ დაასაბუთოთ თქვენს მიერ შერჩეული საკითხის აქტუალობა, პრაქტიკულობა და კონფერენციის მიზანთან შესაბამისობა). 3) მეთოდიკა (პრეზენტაცია, case-study, სიმულაცია, სხვა).
*
ატვირთეთ თქვენი CV *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Free University Tbilisi. - Terms of Service - Additional Terms