แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการพาหนะ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ค่าระดับความถึงพอใจ (น้อยมาก=1) (น้อย=2) (ปานกลาง=3) (ดี=4) (ดีมาก=5)
*โปรดกรอกแบบฟอร์มความพึงพอใจหลังจากใช้บริการพาหนะ
**การกรอกแบบฟอร์มเจ้าหน้าที่จะไม่ทราบว่าท่านเป็นใครโดยถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลของท่าน
***ความเห็นของท่านในการกรอกแบบฟอร์มวิทยาลัยฯ จะดำเนินการบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
1.พนักงานขับรถ มีมารยาทในการขับขี่และความปลอดภัยของผู้โดยสาร *
2.พนักงานขับรถ ขับรถโดยสุภาพปฏิบัติตามกฎจราจร *
3.พนักงานขับรถ มีความตรงต่อเวลาตามที่นัดหมาย *
4.กริยา การใช้วาจา ของพนักงานขับรถที่ให้บริการ *
5.ความรู้ความชำนาญในเส้นทาง *
6.บุคลิกภาพและการแต่งกายของพนักงานขับรถ สุภาพ เรียบร้อยเหมาะสม *
7.ความสะอาดภายในและภายนอกรถ *
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy