Регистрационна форма: Работилница Разказване на приказки, (7-10 юли 2019, село Добралък)/ Registration form: Fairytale Telling Workshop, ( 7-10 July 2019, Dobralak)
English below
УДЪЛЖЕН КРАЕН СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ: 30 ЮНИ (НЕДЕЛЯ) 2019 ВКЛЮЧИТЕЛНО

СЪДЪРЖАНИЕ НА РАБОТИЛНИЦАТА:
Работилницата е част от театралното шоу "Шепоти" (френски «Murmures») което се провежда за втора година, като част от артистичната програма на Европейска столица на културата- Пловдив 2019.
Работилницата за разказване на приказки ще представи тънкостите на това как разказвачът завладява своята публика и как вдъхва живот на казаното. Историите, разказани по време на работилницата, ще се превърнат в част от представлението "Шепоти". След края на работилницата, участниците могат да се включат в представлението "Шепоти" в село Добралък и/или село Бойково.

ДАТИ на работилницата и представленията "Шепоти" през 2019 :
* Работилница (регистрация чрез тази форма) : 7 юли (неделя) - 10 юли (сряда) 2019, село Добралък
* Разказване пред публика в село Добралък: 10 юли (сряда) 2019
Можете да се включите и в:
* Репетиции за подготовка на представлението "Шепоти" в Добралък : 11 юли (четвъртък) + 12 юли (петък) 2019
* Представление 1 "Шепоти", Добралък : 13 юли (събота) и 14 юли (неделя) 2019
* Репетиции за подготовка на представлението "Шепоти" в Бойково : 17 юли (сряда) - 19 юли (петък) 2019
* Представление 2 "Шепоти" в Бойково: 20 юли (събота) и 21 юли (неделя) 2019

ВОДЕЩ НА РАБОТИЛНИЦАТА:
Рафаел Фор- артист, разказвач на приказки
Превод- Мария Казасова

РАБОТИЛНИЦАТА ЩЕ ПРЕДЛОЖИ:
Упражнения за изразните средства на тялото (жестове, походка, ритъм, глас); словесната импровизация и измисляне на образи и истории; игрови упражнения за словесен изказ (слушане, визуализиране на история); пресъздаване на приказка по нов начин; на базата на основната нишка в историята и др. Ще се работи по-задълбочено над позата на тялото на разказвача, сценичното присъствие, моментите за разказване и моментите за тишина, както и как музика и песен се вплитат в разказа. Тази година работилницата ще работи с истории на местни жители от село Добралък. Всеки участник е поканен по желание да донесе със себе си своя приказка на френски или български език. В избраните приказки и легенди ще присъстват следните теми : вода, гора, растения, животни, планини, Родопи.
*Работилницата ще разполага с преводач на място през цялото време.

ЗА КОГО Е ТАЗИ РАБОТИЛНИЦА?
Работилницата е подходяща както за любители, професионални артисти, така и за участници от предното издание, през 2018 г. Работилницата е предназначена за хора, имащи интерес да разказват истории. Няма изискване за опит в разказването. Работилницата ще се провежда на френски език, с осигурен преводач. Препоръчително е, но не задължително участниците да са изучаващи или свободно говорещи френски език.
След края на работилницата, участниците могат да се включат в представлението "Шепоти" в село Добралък (на 13 и 14 юли) и/или село Бойково. За целта те ще трябва да участват в репетициите на 11,12 юли за подготовка на представлението в село Добралък и/или 17, 18, 19 юли за подготовка на представлението в село Бойково.

Mаксимален брой участници: 12 души.
Възраст: над 18 години

ТАКСА УЧАСТИЕ, НАСТАНЯВАНЕ, ХРАНА (Работилница 4 дни):
* Спонсориране работилница (7 - 10 юли): 80 лв., такса за две работилници- 140 лв.
* Храна - 10 лв./ден
* Настаняване - 20 лв/ден в Къща за гости, в с.Добралък
* Настаняване на къмпинг - безплатно, с лична палатка
* Ако решите да участвате в представлението в село Бойково, е възможно безплатно настаняване в къща за гости, при договорка с водещите

Плащане:
Храна и настаняване се заплащат на място в с. Добралък
Спонсориране на работилница се заплаща при регистрация, до 30 юни, на сметка:
Уникредит Булбанк (Unicredit Bulbank)
Сдружение "Открити пространства"
IBAN: BG61UNCR70001523214610
BIC: UNCRBGSF
Основание за плащане: Спонсориране работилница "Разказване на приказки"

Ако имате въпроси към регистрационната форма, работилницата или проекта пишете на: discovered.spaces@gmail.com

EXTENDED REGISTRATION DEADLINE: 30th June (Sunday) 2019
WORKSHOP CONTENT
The workshop is part of the theatre show «Murmures» (Engl. : whispers) which is going to take place in the second edition as part of the programme Povdiv 2019, European Capital of Culture in Bulgaria. The storytelling workshop will present the intricacies of how a storyteller overwhelms their audience and breathes life into their words. The stories, we will work with during the workshop will become part of the theatre show «Murmures». After the workshop praticipants are free to take part in one of the Murmues shows (with rehearsals) in Dobralak and Boikovo.

DATES Workshop and theatre project Murmures 2019 :
* Workshop (to be registered via this form) : Sun 7th July - Wed 10th July 2019 (Dobralak)
* Storytelling in Dobralak village (all participants are invited to tell their story in front of an audience): Wed 10th July 2019 (Dobralak)
Feel invited to participate also:
* Residency 1 , for the show performance Dobralak : Thu 11th + Friday 12th July 2019
* Show 1 « Murmures » Dobralak : Sat 13th and Sun 14th July 2019
* Residency 2 , for the show performance Boykovo : Wed 17th to Fri 19th July 2019
* Dates of the show « Murmures » in Boikovo : Sat 20th and Sunday 21st of July 2019

WORKSHOP LEADER:
Raphael Faure- artist, proffessional storyteller
Translation: Maria Kazasova

THE WORKSHOP WILL OFFER:
exercises of bodily expression (gestures, gait, rhythm, voice); verbal improvisation and coming up with images and stories; games to exercise verbal expression (listening, visualising a story); telling a story in a new way based on the main narrative plot etc. We will work more deeply on the posture of the narrator's body, the stage presence, the moments of narrative and the moments of silence, and how music and song are involved in the narrative. This year the workshop will work with stories of local residents from the village of Dobralak. Each participant is invited to bring his own story in French or Bulgarian. In the chosen tales and legends the following topics will be presented: water, forest, plants, animals, mountains, Rhodope.

FOR WHOM?
Мaximum nummber of participants: 12
The workshop is wellcoming amateours, professional sotorytellers and actors, as well as participants from previous year 2018.

FEE AND OTHER COST :
* workshop price: 80 lev (40Euro)
* Food - 5 €/day)
* Accommodation - 10 €/day in the guesthouse Dobralak)
camping is free
* If you decide to participate in the performance in Boikovo after, we can offer free accomodation

Payment for workshop sponsorship until 30th June, via:
Unicredit Bulbank
Сдружение "Открити пространства"/ Association "Discovered Spaces"
IBAN: BG61UNCR70001523214610
BIC: UNCRBGSF
Payment reason: Спонсорство работилница "Разказване на приказки"/ Sponsorship Storytelling Workshop
Водещ на работилницата: Рафаел Фор/ Workshop leader: Raphaël Faure; Превод: Мария Казасова/ Translation: Maria Kazasova
Име и фамилия/ Name and surname *
Националност/ Nationality *
Възраст/ Age
Електронна поща/ Еmail *
Телефон за връзка / Phone number *
Защо искате да участвате в тази работилница? / Why do you want to take part in this workshop? *
Имате ли опит в изпълнителските изкуства? Ако да, моля споделете. / Do you have any experience in storytelling or performance arts? If so, please describe shortly. *
Говорите ли френски език, и ако да, на какво ниво? / Do you speak French, and if so, what level? *
Какви са предпочитанията Ви за настаняване? / What are your accommodation preferences? *
Required
При настаняване в къща за гости / хотел, бихте ли споделили стаята си? Имате ли предпочитания за конкретен човек? Ако имате, моля споделете името му?/ If staying in a guest house / local hotel, do you mind sharing a room. Please, indicate with whom (if you have preferences)
Имате ли специфични диетични нужди? (Храната е осигурена от организаторите)/ Do you have any special dietary preferences? (Note: Food is provided by the organisers) *
Ще можете ли да присъствате на едно или двете представления "Шепоти" в Добралък и/или Бойково ?/ Would you be present at one or both of the "Murmures" performance in Dobralak or Boikovo?
Моля, посочете датите си на пристигане и отпътуване, при настаняване в с. Добралък. / Please, indicate your departure and arrival times, if you know them.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy