MS Project - úroveň znalostí
1. MS Project sa využíva v týchto fázach projektového cyklu? *
10 points
2. Aké sú základné stavebné prvky harmonogramov v MS Project? *
10 points
3. Na začiatku práce v MS Project je nutné najskôr definovať? *
10 points
4. Vypočítané pole v tabuľke Gantovho diagramu je určite? *
10 points
5. Stĺpec "Dokončení" je pole typu? *
10 points
6. Ktorá úloha sa skončí najskôr (ak začínajú naraz)? *
10 points
7. Ktorá úloha skončí najskôr (ak začínajú naraz)? *
10 points
8. Znak "?" pri dobe trvania úlohy, doplňte správne tvrdenie? *
10 points
9. Väzba typu "Finish - Start" vždy spôsobuje? *
10 points
10. Celková časová rezerva vyjadruje? *
10 points
11. Hodnota pola "Práca" sa v harmonograme automaticky vypočítava?
10 points
12. Výpočet pole "Práce" vyjadrenej v človeko hodinách pri priraďovaní zdrojov je závislé od?
10 points
13. Je Vaša účasť na kurze v projektovom zmysle riadená úsilím? *
10 points
14. Skrátenia doby trvania projektu nedosiahneme? *
10 points
15. Ako zistím, že pri priraďovaní zdrojov ide o druhé a ďalšie priradenie? *
10 points
16. Kritická úloha je určite tá, ktorá *
10 points
17. Ako určite skrátite dobu trvania projektu? *
10 points
18. Aký je vzťah medzi Dobou trvania projektu a Kritickou cestou? *
10 points
19. Ktorá kritická úloha v MS Project je najkritickejšia? *
10 points
20. Sledovanie projektu môžeme vykonávať, ak
10 points
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms