Test technologiczny
Email address *
Sztuczną inteligencję oznacza się angielskim skrótem:
Do budowy prototypu systemu rejestracji obecności uczniów na zajęciach z wykorzystaniem smartfonów można wykorzystać:
1[us], czyli 1 mikrosekunda to:
Druk na drukarkach typu Prusa i3 realizowany może być z materiałów typu:
Jakim poleceniem wywołuje się w systemie Android usługę Google Now:
Drukarka 3D, klasy Prusa i3, drukuje w technologii:
System operacyjny działający na Raspberry Pi, w dużych platformach mobilnych to:
Temperatura stołu drukarki 3D, przy druku z PLA, utrzymywana jest na poziomie:
Program do zamiany pliku stl na format gcod to:
Alexa jest asystentem głosowym firmy:
Sterowanie platformą mobilną, przy pomocy modułu Kinect, wygląda w następujący sposób:
Urządzenie Hololens pozwala na pokazanie rzeczywistości:
Do budowy (wykonywania połączeń elektrycznych) prototypów opartych o płytki Arduino używamy:
W postaci binarnej adres IP jest zapisany za pomocą:
W ilu osiach pracuje drukarka 3D:
Do określenia wysokości nad poziomem morza możemy wykorzystać:
Wraz ze wzrostem wartości nasłonecznienia, przy założeniu stałej temperatury otoczenia moc rozumiana jako iloczyn prądu i napięcia na zaciskach modułu fotowoltaicznego:
Kindle to:
Typowe ogniwo fotowoltaiczne jest zbudowane na bazie:
Sklep z aplikacjami dla systemu Android to:
Przybliżona prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu (w temperaturze 15 stopni Celsjusza) to:
Najnowszą platformą do rzeczywistości wirtualnej od google jest:
Program Cura służy do:
Wymiany rurki teflonowej należy dokonać:
Format plików z projektem 3D, który znacznie ogranicza możliwości edycji, ale nadal pozwala na wydruk to:
Wykorzystanie elektroencefalografii (EEG) w sterowaniu platformą mobilną:
Typowym określeniem wyświetlacza ciekłokrystalicznego jest:
Które z poniższych czynności trzeba wykonać celem zaprogramowania płytki Arduino Mega 2560 R3 w środowisku Arduino IDE:
Efekt dźwiękowy w postaci rytmicznego stuku dochodzącego z ekstrudera może być objawem:
Materiał eksploatacyjnych, z którego realizowany jest wydruku nosi nazwę:
Hełm EEG jest urządzeniem, które:
12[s] to:
Jaki jest przybliżony stosunek gęstości energii benzyny w stosunku do akumulatora litowo-jonowego stosowanego w samochodach elektrycznych:
Program do tworzenia wektorowych modeli grafiki 3D, przeznaczonych do druku 3D to:
Laptop działający pod kontrolą systemu Google’a to:
Systemem operacyjnym od firmy Google, działającym na tabletach w pracowniach środowiskowych to:
Rekord sprawności w przekształcaniu energii do postaci energii elektrycznej, dla monokrystalicznego ogniwa krzemowego, bez stosowania koncentratorów wynosi:
W trakcie realizacji wydruku wykonalne jest:
Dla tego samego drukowanego detalu wymiana głowicy z 0.4 mm na 0.2 mm spowoduje:
Jaki typ akumulatora energii elektrycznej zastosowałbyś w samochodzie elektrycznym (EV):
W drukarce klasy Prusa i3 ostatnia warstwa stołu roboczego wykonana jest z:
Do zbudowania prototypu urządzenia, które mierzy puls pacjenta można wykorzystać:
Za pomocą ultradźwiękowego czujnika HC-SR04 możemy wyliczyć wartość:
Jaki procent energii promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni Polski, przypada na okres od kwietnia do września:
Główna siedziba firmy Google mieści się w:
Podłączenie modułu zegara czasu rzeczywistego(RTC) z interfejsem I2C do płytki Arduino Mega 2560 R3 wymaga:
Które zdanie jest prawdziwe:
Dioda RGB umożliwia:
Urządzeniem sieciowym, wykorzystywanym do wzmocnienia sygnału WiFi jest:
Funkcja rgb(red,green,blue) pozwala na sterowanie diodą RGB. Argumentami są wartości 8-bitowe, które są proporcjonalne do odpowiednich składowych RGB. Zakładając rgb(0, 0, 0) strumień światła będzie miał kolor:
Technologia druku FDM, to druk z:
Aby skorzystać z ultradźwiękowych czujników odległości w poleceniu pinMode należy ustawić:
Sieć WiFi wykorzystuje częstotliwość:
Który z parametrów można regulować w trakcie druku:
Układ, który odpowiedzialny jest w drukarce 3D, klasy Prusa i3, za podawanie filamentu to:
Najnowszy mobilny system operacyjny od firmy Google to:
Podczas druku, na drukarce Prusa i3, współrzędne dla ustawienia głowicy drukującej przekazywane są z wykorzystaniem:
Graniczna wartość kąta nachylenia ściany drukowanego detalu względem stołu wynosi:
Urządzenie techniczne zbudowane w oparciu o zjawisko termoelektryczne w ciałach stałych, polegające na wydzielaniu lub pochłanianiu energii pod wpływem przepływu prądu elektrycznego przez złącze nosi nazwę:
Efekt dźwiękowy w postaci rytmicznego stuku dochodzącego z ekstrudera może być objawem:
Wydruk sześcianu o wymiarach 5 cm na 5 cm, przy wypełnieniu 20%, na drukarce klasy Prusa i3, będzie trwał w przybliżeniu:
Projekt detalu do wydruku można narysować i zapisać w formacie stl w programie:
Klej typu Dimafix stosuje się dla:
Funkcja w programie DesignSpark Mechanical pozwalające przekształcić figurę płaską do postaci bryły to:
Przed przystąpieniem do czynności kalibracji drukarki 3D klasy Prusa i3 należy:
Argumentem funkcji delay(int t) jest liczba całkowita t, wyrażona w milisekundach, określająca czas wstrzymania wykonywania programu przez mikrokontroler na płytce Arduino. Zakładając, że funkcja loop wygląda jak na rysunku poniżej to dla, których z wymienionych wartości t użytkownik będzie obserwował ciągłe świecenie zamontowanej na płytce Arduino diody elektroluminescencyjnej:
Captionless Image
Kolejne warstwy podczas druku 3D układane są na stoliku:
Asystentem głosowym firmy Apple jest:
System operacyjny w Raspberry Pi 3 jest zainstalowany na:
Temperatura stołu drukarki 3D, przy której wydruku z PLA można swobodnie usunąć to:
Warstwę podkładową dla wydruku 3D nazywamy:
Za pomocą barometru zmierzymy:
Małe platformy mobilne w pracowniach środowiskowych działają pod kontrolą układu:
Program Cura pozwala na kontrolę:
Które z poniższych skrótów są związane z systemami nawigacji satelitarnej:
Średnica filamentu używanego do drukarek 3D klasy Prusa wynosi:
Samsung Dex to:
Do wyświetlania obrazu w urządzeniu Google Cardboard wykorzystuje się:
Format pliku akceptowalny dla przez drukarki 3D to:
Miejscem przechowywania danych w chmurze od Microsoftu jest:
Ile słów na minutę może wypowiedzieć przeciętny człowiek:
Które z poniższych elementów wykorzystałbyś do budowy elektronicznego zamka:
Programem pozwalającym programować Arduino i Platformy Mobilne za pomocą gotowych bloków w postaci puzzli jest:
Funkcja grzanego stołu roboczego zapewnia:
Urządzenie HoloLens wyprodukowała firma:
Jak powinien wyglądać fragment kodu umożliwiający zapisanie w pamięci temperatury w K, odczytanej z analogowego czujnika temperatury podłączonego do wejścia analogowego nr 4, który zwraca wynik w stopniach z dokładnością do 1/10 stopnia Celsjusza:
Aby skorzystać z Dysku Google należy:
Skrót AR, w świecie nowoczesnych technologii, oznacza:
Druk 3D na drukarkach klasy Prusa i3 najlepiej sprawdza się w zastosowaniach do produkcji:
Żółty filament PLA posiada w składzie:
Skrócenie czasu wydruku można uzyskać poprzez:
Na poniższym rysunku przedstawiono:
Captionless Image
Temperatura głowicy drukarki 3D przy druku z PLA osiąga wartość: *
Adresem identyfikującym urządzenie sieciowe w Internecie jest:
Co oznacza skrót RTC:
Wraz ze wzrostem temperatury otoczenia, przy założeniu stałej wartości natężenia oświetlenia padającego na powierzchnię modułu fotowoltaicznego moc rozumiana jako iloczyn prądu i napięcia na zaciskach modułu:
Materiał do druku w technologii FDM dostarczany jest w postaci:
Który asystent głosowy obsługuje oficjalnie język polski:
Najpopularniejszą wtyczką stosowaną w sieciach komputerowych jest
Plik w formacie g-code zawiera:
Jaka jest przybliżona moc szczytowa największej instalacji fotowoltaicznej na świecie, wykonanej z modułów płaskich bez koncentratora:
Optymalna odległość głowicy od stołu w drukarce 3D Prusa wynosi:
Skrót VR oznacza:
Zmiana którego z parametrów wpłynie najbardziej korzystnie na jakość wydruku:
Do zasilenia płytki Arduino Mega 2560 R3 w energię elektryczną można wykorzystać:
Ostatnia warstwa stolika, na którym powstaje wydruk w drukarkach 3D, klasy Prusa, wykonany jest z:
Natywnym środowiskiem developerskim dla Arduino jest:
Otwarty system operacyjny od firmy Google, działający na inteligentnych zegarkach to:
Przejście z formatu wektorowego modelu do formatu pliku stl, powoduje zapisanie modelu przestrzennego w postaci:
Przyrządem, który można wykorzystać do pomiaru prędkości wiatru jest:
W routerze serwer DHCP odpowiada za:
Które z poniżej wymienionych tzw. odnawialnych źródeł energii mogą przetworzyć energię pobraną z otoczenia w energię elektryczną:
Które z poniższych zdań są prawdziwe:
Protokołem służącym do odbioru poczty elektronicznej jest:
Które z poniższych zdań są prawdziwe:
Jaka jest w przybliżeniu powierzchnia ogniw fotowoltaicznych zainstalowanych na w samolocie Solar Impulse 2:
Captionless Image
Jakie źródło energii elektrycznej przedstawiono na poniższym rysunku:
Captionless Image
Anoda czerwonej diody elektroluminescencyjnej została podłączona do 5 wyjścia PWM płytki Arduino Mega 2560 R3. Które z poniższych instrukcji pozwoli na włączenie LED:
Funkcja rgb(red,green,blue) pozwala na sterowanie diodą RGB. Argumentami są wartości 8-bitowe, które są proporcjonalne do odpowiednich składowych RGB. Zakładając rgb(255, 255, 0) strumień światła będzie miał kolor:
Klej typu Dimafix nakładamy na:
Do płynnego sterowania prędkością obrotową silnika prądu stałego napędzającego platformę mobilną można wykorzystać:
Do komunikacji z komputerem można wykorzystać interfejs USB płytki Arduino, który jest używany do “programowania” płytki. W celu nawiązania skutecznej komunikacji należy:
Program Cura dla modelu w formacie STL wyliczy:
Do strumieniowania obrazu do telewizora można wykorzystać:
Które z poniższych urządzeń technicznych można łatwo wykorzystać do budowy wskaźnika ze wskazówką:
Która z poniższych linii pozwala na przesłanie ciągu znaków “Test” z płytki Arduino Mega 2560 R3 do komputera, ze znakiem nowej linii na końcu:
Przewodem powszechnie wykorzystywanym w sieciach LAN jest:
Do zbudowania prototypu urządzenia, które będzie posiadało funkcjonalność określania orientacji w przestrzeni można wykorzystać:
Program Cura zapisuje konfigurację danej drukarki (tzw. profil) w pliku:
Które z poniższych urządzeń nie są wyposażone w funkcjonalność
Jeżeli urządzenie techniczne jest oznaczone skrótem ASR to posiada funkcjonalność:
Typowe ogniwo fotowoltaiczne:
Które z poniższych zdań są prawdziwe:
Drukarka 3D drukuje w osiach:
Skąd pochodzi energia elektryczna, która jest zużywana do napędu pojazdu na rysunku:
Captionless Image
Zakładając wystarczającą wydajność prądową, przy pomocy typowego modułu fotowoltaicznego możemy: