Dotazník k online vyučovaniu
Vážení rodičia, prosíme Vás, aby ste si našli niekoľko minút na vyplnenie dotazníka k prípadnému ďalšiemu online vyučovaniu. Vyplnením dotazníka nám pomôžete zodpovedne sa pripraviť na prípadné zatváranie tried/školy do budúcna. Medzi otázkami nájdete viacero technických pojmov, preto akékoľvek ďalšie otázky ohľadom dotazníka môžete smerovať na e-mail zeludek.zsdemlm@gmail.com , popr. pri odpovedi zvoľte možnosť "neviem odpovedať". SÚŤAŽ: zo všetkých odpovedí vyžrebujeme troch rodičov, ktorým prostredníctvom žiakov pošleme darčekové predmety s logom našej školy! Vopred Vám ďakujeme za Váš čas.
Meno a priezvisko žiaka /žiačky
Trieda
Meno a priezvisko osoby ktorá dotazník vypĺňa
E-mail rodiča (nepovinné)
Myslíte si, že Vaša domácnosť je pripravená na online vyučovanie?
Clear selection
Má Vaše dieťa niektoré zo zariadení? (môžete vybrať viac možností)
Má Vaša domácnosť?
Máte v domácnosti tlačiareň?
Clear selection
Máte v mobilných zariadeniach nainštalovanú aplikáciu EduPage?
Clear selection
Aké konto vy ako rodič máte v aplikácii EduPage aktivované? TIP: Ako aktivovať rodičovské konto: https://www.facebook.com/zsmslm/posts/2522818501322891
Clear selection
Je pre Vás a Vaše dieťa zasielanie úloh a komunikácia s vyučujúcim prostredníctvom EduPage (aplikácia /stránka) dostatočné?
Clear selection
Máte skúsenosti s niektorými aplikáciami na online vyučovanie? Označte tie, ktoré ste už niekedy použili.
Máte v domácnosti prístup k dátovo neobmedzenému internetu? (Váš poskytovateľ internetu nelimituje počet dát)
Clear selection
Myslíte si, že Vaše internetové pripojenie v domácnosti je kvalitné a stabilné na videokonferencie?
Clear selection
Viete Vášmu dieťaťu vytvoriť podmienky na videokonferenčý hovor? (kvalita internetového pripojenia, zariadenie, mikrofón, slúchadlá, webkamera, izba, ...)
Clear selection
V prípade, ak vlastníte mobil /tablet/notebook – myslíte si, že je technicky dostatočné a zvládne bezproblémovo videokonferenčný hovor s viacerými účastníkmi? (napr. žiakmi z triedy)
Clear selection
Poskytli ste škole aspoň jeden e-mail niektorého z rodičov?
Clear selection
Využívate aktívne a pravidelne svoju e-mailovú schránku? (t.j. skontrolujem ju aspoň raz denne)
Clear selection
Myslíte si, že vždy žiaci zvládajú online vyučovanie svedomite? (nepodvádzajú, neposielajú si medzi sebou vypracované úlohy, ...) Napíšte stručnú odpoveď.
V čom vidíte nevýhody a prekážky pri online vyučovaní?
V čom vidíte výhody pri online vyučovaní?
Ak by škola zabezpečila v priestoroch triedy online video s vysvetľovaním nového učiva, privítali by ste takúto možnosť?
Clear selection
Vedeli ste, že naša škola ponúka žiakom už niekoľko rokov zadarmo kancelársky balík Microsoft Office? Viac tu: https://1drv.ms/f/s!Agkb_kZnvgxPxHI2VhobCP9ADpr0
Clear selection
Využívate kancelársky balík Microsoft Office poskytnutý školou?
Clear selection
Uff, to bola fuška dostať sa až sem, však? :-) Boli by sme veľmi radi, keby ste na samotný záver dotazníka napísali Váš názor na online vyučovanie. Napriek množstvu otázok ste nedostali priestor napísať ten Váš postreh a my sme naň možno zabudli. Verte nám, nepotrebujeme zisťovať Vaše finančné pomery, zisťovať či dieťa vlastní mobil v hodnote 100 alebo 1000€! Našou úlohou je čo najlepšie poznať prostredie domácností našich žiakov a tak nastaviť naše ďalšie kroky pri prípadnom online vyučovaní. Chceme byť moderná a inovatívna škola ktorá poskytne žiakom vyučovanie aj počas dištančného vzdelávania. Veľmi pekne ďakujeme za Váš čas. Mgr. Jozef Želúdek (autor dotazníka), Mgr. Lucia Pavnicová Žudelová, riaditeľka školy
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy