Zgłoszenie uczestnika | Letni obóz młodzieżowy 2020
Imię *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
Data urodzenia *
MM
/
DD
/
YYYY
Adres zamieszkania *
ulica, nr domu/nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość
Your answer
PESEL *
Your answer
Adres e-mail uczestnika *
Your answer
Adres e-mail rodzica / opiekuna *
Your answer
Numer telefonu uczestnika *
Your answer
Numer telefonu rodzica / opiekuna *
Your answer
Informacje o stanie zdrowia *
alergie, zażywane leki, uczulenia pokarmowe, przewlekłe choroby itp.
Your answer
Dziecko *
*
W przypadku choroby lokomocyjnej zobowiązuję się zaopatrzyć dziecko w środki umożliwiające jazdę autokarem.
Uwagi
Your answer
*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych przez administratora danych, którym jest Kościół Chrześcijan Baptystów w Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą przy ul. Szczytnowskiej 35-39 w Warszawie tel. 22 615 50 76 wew. 33, e-mail: kancelaria@baptysci.pl w celach niezbędnych do dokonania zgłoszenia uczestnika na zimowy wyjazd młodzieżowy 2020 organizowany przez Kościół Chrześcijan Baptystów, Pierwszy Zbór we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 2.
Required
Informacja o RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) informujemy, że:
— administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kościół Chrześcijan Baptystów w Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą przy ul. Szczytnowskiej 35-39 w Warszawie tel. 22 615 50 76 wew. 33, e-mail: kancelaria@baptysci.pl
— inspektorem ochrony danych jest Pani Grażyna Sudzińska-Amrozewicz, e-mail: ido@baptysci.pl;
— Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach kontaktowych i rejestracyjnych w zakresie, którym wykazała Pani/Pan zainteresowanie przez Kościół Chrześcijan Baptystów, Pierwszy Zbór we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 2 na podstawie art. 9 ust. 2, pkt d RODO;
— odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i wolontariusze zboru oraz Rada Zboru;
— posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia swoich danych z wyłączeniem prawa do zapomnienia w zakresie danych niezbędnych do realizowania celów i wykonywania funkcji Kościoła wynikających z prawa wewnętrznego, w tym danych zawartych w rejestrach kościelnych, jak również gdy przechowywanie takich danych wynika z przepisów prawa, a w tym celu prosimy o kontakt: kancelaria@kchbwroclaw.com.pl;
— ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Komisji Rewizyjnej Kościoła gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
— podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie skierowane do Kościoła Chrześcijan Baptystów, Pierwszy Zbór we Wrocławiu. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia odpowiedzi przez Kościół Chrześcijan Baptystów, Pierwszy Zbór we Wrocławiu.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.