Έρευνα για τις γυναίκες επενδυτές που πραγματοποιείται στα πλαίσια του έργου EU CrossEUWBA

Σας ευχαριστούμε για το χρόνο που αφιερώνετε για να συμμετέχετε σε αυτή την έρευνα!
Συμπληρώνοντας αυτό το ερωτηματολόγιο θα μας βοηθήσετε να δημιουργήσουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τις Γυναίκες Επιχειρηματικούς Αγγέλους στην Ελλάδα!