แบบสอบถามความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน เหลืองดำเกมส์ วันที่ 4 – 8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
คำอธิบาย : แบบสอบถามฉบับนี้มีทั้งหมด 10 ข้อ ขอให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบให้ครบ เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
เพศ *
สถานะ *
รายการประเมิน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. รูปแบบการจัดขบวนพาเหรดมีความหมาย สง่างาม นักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ มีองค์ประกอบครบถ้วนทุกคณะสี
2. การประกวดเชียร์ลีดแดนซ์ มีความสวยงามพร้อมเพรียง เร้าความสนใจ
3. กองเชียร์ มีความพร้อมเพรียง สวยงามเป็นกิจกรรมที่ประทับใจ
4. ฝ่ายพิธีการมีการจัดทำกำหนดการ จัดลำดับขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม
5. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
6. การจัดเตรียมสถานที่ ระบบเสียงจัดได้เหมาะสม
7. บรรยากาศดี เหมาะสมสอดคล้องกับงานแข่งขันกีฬาภานใน
8. เป็นกิจกรรมที่นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วม
9. มีกิจกรรมประเภทกีฬา กรีฑาอย่างหลากหลาย นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง
10. ควรจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน เหลืองดำเกมส์อีกทุกปี
ข้อเสนอแนะ *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy