Skrzynka skarg i wniosków.

W celu poprawy jakości kształcenia oraz ogólnego funkcjonowania wydziału, prosimy o sugestie, komentarze, wnioski, pomysły dotyczące zajęć dydaktycznych oraz organizacji pracy naszego Wydziału. Pomimo że ankieta jest z założenia anonimowa prosimy o jej podpisanie, pozwoli to wyeliminować komentarze osób nie związanych z wydziałem. Nikt z prowadzących zajęcia oraz studentów nie ma dostępu do ankiet, które są istotną informacją dla Wydziałowej Rady Samorządu Studentów na co zwrócić szczególną uwagę i jakim sprawom nadać priorytet.

Włodzimierz Kaszczak

    This is a required question