แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ชื่อ-สกุล (กรุณาใส่คำนำหน้าชื่อ) *
รูปถ่าย *
Required
ปีการศึกษาที่จบหลักสูตร *
ระดับชั้น *
สาขาวิชาที่จบหลักสูตร *
ภาวะการมีงานทำหลังจากสำเร็จการศึกษา *
ข้อมูลหน่วยงานที่ผู้สำเร็จการศึกษาทำงาน หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
ชื่อสถานประกอบการ/ชื่อสถานที่ศึกษาต่อ *
ที่อยู่สถานประกอบการ/สถานที่ศึกษาต่อ *
โทรศัพท์ *
e-mail *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms