แบบสอบถามเรื่อง ความพึงพอใจต่อการปรับปรุงกระบวนการจัดฉายภาพยนตร์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา                                                            
ขั้นตอนการใช้บริการ
ผู้ขอใช้บริการเข้าเว็บไซต์ library.wu.ac.th
เลือกเมนู Library Services-->บริการพื้นที่สนับสนุนการศึกษา-->ห้อง Mini theater
ขั้นตอนการใช้บริการ
1. แจ้งความประสงค์ขอใช้บริการ (ปุ่มจองห้องมินิเธียเตอร์)
https://shorturl.at/aABFY
2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อเปิดห้องมินิเธียร์เตอร์ และระบบสื่อโสตน์
3. ขอความร่วมมือประเมินการใช้บริการ (ปุ่มประเมินการใช้บริการ)
https://shorturl.at/jluJ5
Sign in to Google to save your progress. Learn more
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบ                                                                                         โปรดเลือกข้อที่ตรงกับข้อมูลของผู้ตอบ
1. สถานภาพผู้ตอบแบบประเมิน
*
Required
2. สังกัดหน่วยงาน
*
Required
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy