แบบบันทึกอาการแรกรับและขอสมัครเป็นผู้ป่วยโควิด19 ที่ขอรับการรักษาที่บ้าน (Home Isolation Screening) โรงพยาบาลระนอง (สำหรับผู้อยู่นอกเขต อ.เมือง ติดต่อ สสจ.ระนอง)
หมายุเหตุ : แบบประเมินนี้ เป็นการรับข้อมูลเพื่อคัดกรองเบื้องต้น เพื่อรับท่านเข้าสู่กระบวนการรักษาที่บ้าน โปรดรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ และกรุณาระบุเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ หากท่านให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิพิจารณาการให้บริการท่านตามสมควร
***กรุณาอ่าน---ท่านที่ต้องการใบรับรองแพทย์เบิกประกันชีวิต ให้มาขอตรวจ RT-PCR ที่ลานแดง รพ.ระนอง ให้เรียบร้อยก่อนสมัครเข้าระบบ HomeIsolation****
วิธีการตรวจสอบการติดโควิด19 (ท่านที่ต้องการใบรับรองแพทย์เบิกประกันชีวิต ให้มาขอตรวจ RT-PCR ที่ลานแดง รพ.ระนอง ให้เรียบร้อยก่อนสมัครเข้าระบบ HomeIsolation) *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy